Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türk, Rus ve Ermeni edebiyatlarında Ermeni imgesi

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): Gökkis, Gülsün Yılmaz (Yazar),

Emeği Geçen(ler): KARACA, Birsen (Danışman),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2013 Yayınlandığı Sayfalar: 219 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Ermeni edebiyatı, Karşılaştırmalı edebiyat, Rus edebiyatı, Türk edebiyatı, İmge

Armenian literature, Comparative literature,  Russian literature, Turkish literature, Image


Özet

"Türk, Rus ve Ermeni Edebiyatlarında Ermeni İmgesi" başlıklı bu yüksek lisans tezi, iki ana bölümden oluşmaktadır. Tezin kuram bölümünde imgenin ne olduğu, nasıl algılandığı, nasıl üretildiği ve nasıl sunulduğu irdelenmiştir. Bu bölümde yaygın olan "imgebilim" terminolojisinin kullanımı ile ilgili olarak da bir araştırma yapılmıştır. Yaptığımız araştırmalardan elde ettiğimiz veriler sonucunda, imgenin henüz bir bilim olabilecek alt yapıya sahip olmadığını, Türkiye'de konu ile ilgili olarak yapılmış olan çalışmalarda "imagology" kelimesindeki "-logy" ekinin araştırma anlamının göz ardı edilmesinden ötürü böyle bir yanılgıya düşüldüğü varsayımında bulunulmuştur. Yine bu bölümde tez konumuzun daha önce bilimsel çalışmalara konu olup olmadığını görmek için, Yükseköğretim Kurulu'nun internet sayfasında yer alan tezler taranmıştır. Tezin ikinci bölümünde ise, Türk, Rus ve Ermeni edebiyatlardan spesifik örnekler seçilerek, eserler hem kendi içerisinde hem de diğer edebiyatlarla kıyaslanarak incelenmiştir. Bunu yaparken amacımız, Türk, Rus ve Ermeni edebiyatlarını referans alarak, dünya kamuoyuna sunulan Ermeni imgesini görmek oldu. Her bölüme kendi içerisinde "Tarihçe" adı adında bir alt başlık verilmiştir: Türk ve Rus edebiyatlarında bu alt başlıkta, Türklerin ve Rusların, Ermenilerle olan ilk siyasi, kültürel ve edebi temaslarına değinilmiştir. Ermeni edebiyatında ise, sözlü Ermeni edebiyatından ulaşabildiğimiz ilk örneklere yer verilmiştir. Bu örneklerin çağdaş Ermeni edebiyatı ile olan ilişkisi de yine bu bölümde değinilen noktalardan biri olmuştur.Sonuç olarak da II. Dünya Savaşı'ndan sonra Türk, Rus ve Ermeni edebiyatlarındaki yazarların sundukları Ermeni imgesi ile okurlarını Türkiye'ye karşı üretilen Ermeni iddaları konusunda ikna etmeye yönelik bir çaba içerisine girdiği gözlemlenmiştir.

Abstract

This master education thesis titled as " Armenian Image in Armenian, Russian and Turkish literatures" is composed of two main parts. In the theory part, the definition, perception, production and presentation of image are explicated. Moreover, in this part a search regarding the usage of a widespread therminology of "imagology" has been conducted. In the wake of the datas we attained from the searches, it is presumed that image does not encompass basic fundamentals to be referred as a science and this misperception is brought about due to the ignorance of the searching meaning of the suffix "logy" in the other studies concerning the same subject conducted in Turkey. Furthermore, the other thesises on the website of Turkish Council of Higher Education have been checked in order to figure out if the subject of our thesis is searched in preceding scientific studies. In the second part of the thesis, by choosing specific samples from Turkish, Russian and Armenian literatures, these works have been examined not only within itself but by comparing with the other literatures. Our purpose was to see the Armenian image submitted to the world's public opinion, by taking Turkish, Russian and Armenian literatures as references. Each part is subtitled as "History" within itself. Under this subtitle, in Turkish and Russian literatures, the first political, cultural and literary interactions of Armenians with Turks and Russians have been touched on. In Armenian literature, the first samples that we could gain from oral Armenian literature are placed. Moreover, the relations of these samples with contemporary Armenian literature is another point being touched on in this part. All in all, it is observed that after World War II, the authors of Turkish, Russian and Armenian literatures are in a try of persuading their readers about the Armenian allegations against Turkey by the Armenian image they presented in their works.İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31566
 • Online
  • Ziyaretçi: 108
  • Üye: 0
  • Toplam: 108

Detaylı İstatistikler