Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Bilgi uzmanlarının istihdam beklentileri ve potansiyel istihdam alanları

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Yayın Adı: Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi (3. : 2018 : Ankara) Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2018 Yayınlandığı Sayfalar: 19-33. ss. Yayın Niteleme Bilgileri: graff. ; hart. ; tabl.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

İstihdam, Bilgi uzmanı, Kütüphaneci, İstihdam alanları, İstihdam beklentileri, Yenilikçi teknolojiler, İstihdam kaygısı 

Employment, Information specialists, Librarians, Employment areas, Employment expectations, Innovative technologies, Employment anxietyÖzet

Bilgi ve Belge Yönetimi alanında son yıllarda düzenlenen çeşitli etkinlikler kapsamında, istihdam sorunlarına ilişkin süreçlerin sıklıkla ele alınmaya başlandığı gözlemlenmektedir. Geçmiş yıllarda benzer problemin bu denli belirgin olarak dile getirilmemiş olması, konunun güncelliğini ve yakın geçmişle birlikte büyümekte olan semptomların varlığını ortaya koymakta ve mevcut durumdaki sorunların ve gerekçelerinin tespit edilmesi gerekliliğini doğurmaktadır. Bu gereklilik, uzun solukta yaşanması olası istihdam kaygıları için çözüm önerileri sunulabilmesine katkı sağlayacak ve geleceğin bilgi uzmanları ve/veya kütüphanecileri için farklı perspektif ortaya koyabilecektir. Çalışmada, potansiyel istihdam alanları ve iş dünyasının yeni beklentilerine yönelik kuramsal altyapıyı oluşturabilmek üzere, literatürde son on yılda üretilen güncel kaynakların tespit edilip değerlendirilmesi için, genel tarama modeli ve belgesel tarama yöntemi tercih edilmiştir. Disiplinimize yönelik ulusal istihdam politikaları, son yılların kamusal raporları ve istatistiksel veriler ile birlikte ele alınmış ve yakın geleceğe yönelik öngörüler elde edilmeye çalışılmıştır. Bilgi uzmanı adaylarının istihdam beklentilerinin tespit edilebilmesi amacıyla hazırlanan kullanıcı araştırmasını gerçekleştirmek için ise, Ankara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde mezuniyet aşamasında bulunan lisans öğrencilerine yönelik, anket tekniğinden yararlanılmıştır. Uygulanan anket çalışması ile mesleğe profesyonel olarak başlama hazırlığında olan bilgi uzmanlarının iş yaşamından beklentileri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Yerli ve yabancı literatürde, potansiyel istihdam alanlarına ilişkin karşılaşılan farklı yaklaşımlar, kullanıcı araştırmasından elde edilen bulgular ile birlikte ele alınmış; bu eksende izlenmesi gereken yol haritası belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonunda, anket tekniği ile elde edilen bulgular ve mevcut durum arasındaki portre ortaya konularak, bilgi uzmanlarının güncel teknolojik yöntemlere entegre bir yaklaşımla istihdama yönelmeleri ve meslek paydaşlarının tamamını ele alan ortak stratejilerin belirlenerek, birliktelik vurgusuyla hareket etmenin gerekliliğine yönelik öneriler sunulmaktadır.

Abstrac

tWithin the scope of various activities organized in the field of Information and Records Management in recent years, it is observed that the processes related to employment problems are being started to be handled frequently. The fact that similar problems have not been mentioned so clearly in the past years has led to the update of the issue and the emergence of symptoms that have grown with recent history and necessitate the identification of the current problems and their reasons. This requirement will contribute to the prospect of solution proposals for possible employment concerns in the long run, and will provide a different perspective for future information specialists and / or librarians. In order to establish the theoretical infrastructure in the paper for the potential employment areas and the new expectations of the business world; the general survey model and the documentary review method have been preferred to identify and evaluate the current resources in the literature, produced in the last decade. The national employment policies for LIS have been discussed together with public reports and statistical data for recent years, and attempts have been made to obtain forecasts for the near future. In order to carry out the user survey for the purpose of determining the employment expectations of the information specialist candidates, a survey method was applied to the undergraduate students who are on the point of being graduated from Information and Records Management Department of Ankara University. The questionnaire study tried to evaluate the expectations of information specialists who are ready to start professionally in the business life. In national and international literature, the different approaches regarding potential employment areas are handled together with findings from user research; it has been tried to determine the road map which should be monitored in this axis. At the end of the study, the portraits between the findings and the present situation obtained by the survey technique are presented, suggesting that the information specialists should be guided by an integrated approach to the current technological methods and to determine the common strategies that deal with the whole of the professional stakeholders and to act with the emphasis on unity.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31566
 • Online
  • Ziyaretçi: 171
  • Üye: 0
  • Toplam: 171

Detaylı İstatistikler