Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Bilgi merkezlerinde görüntü tanıma ve duygu analizi

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Yayın Adı: Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi (3. : 2018 : Ankara) Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2018 Yayınlandığı Sayfalar: 109-119. ss. Yayın Niteleme Bilgileri: res.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Görüntü tanıma, Duygu analizi, Büyük veri, Yapay zekâ, Nesnelerin İnterneti, Bilgi merkezleri, Kütüphaneler 


 Image recognition, Emotion analysis, Big data, Artificial intelligence, Internet of Things, Information centers, Libraries


Özet

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, yaşamın her alanında olduğu gibi bilgi merkezleri için de kaçınılmaz bir dönüşüm süreci yaşatmaktadır. Bilgi merkezleri de yaşanan bu dönüşümü, hizmetlerine yansıtabilmek ve gelişmelerin hızına uyabilmek ve bu konuda yeni teknolojilerin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla yakından takip etmektedir. Günümüzde Nesnelerin İnterneti ile birlikte tüm cihazlar birbirine bağlanabilir hale gelmiş ve yüksek miktarda veri üretmeye başlamışlardır. Büyük miktar, hacim, hızdaki ve çeşitteki veriyi işlemek bir sorun haline gelmiş ve yaşanan teknolojik dönüşümle birlikte yeni donanım ve yazılımlarla büyük veri işlenebilir hale gelmiştir. Mevcut durumda, büyük veri çalışmalarının tüm iş süreçlerinde kullanılabilir araçlar halini almış olduğu görülmektedir. Büyük veriyi büyük hızlarla işleyebilecek teknolojilerin gelişmesi ile birlikte de yapay zekâ sistemleri son yıllarda çok önemli bir konu haline gelmiştir. Bu sistemlerle birlikte görüntü tanıma ve bu görüntülerdeki kişilerin duygularının belirlenmesi konusunda da sıklıkla çalışmalar yapılmaktadır. Mevcut güncel teknolojilerin bilgi merkezlerinde uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yürütülmesi ve uygun teknolojik araç ve yöntemlerin kullanılabilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu durum, bilgi çağında ürün ve hizmet üreten kurumlar için kaçınılmaz bir zorunluluk olarak düşünülmelidir. Yapay zekâ teknolojileri ile bilgi merkezlerinin kütüphane içindeki pek çok hizmeti görüntü tanıma sistemleri ile daha kullanıcı odaklı sunabileceği düşünülmektedir. Bu hizmetler sonucunda, duygu ölçümü sistemleri ile kullanıcı memnuniyet durumunun yüz tanıma sistemlerinden faydalanarak, belirli bir olasılıkla ölçülebileceği düşünülmektedir. Bütün bu hizmetler, bilgi merkezlerinin kullanıcıyı daha iyi tanıması, kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarına yönelik kişiselleştirilmiş hizmet sunulabilmesinin de önünü açacaktır. Duygu analizi yapılabilmesine olanak sağlayan cihaz ve uygulamalar yardımıyla kullanıcılardan geri bildirim alınabilmesi, hizmetlerin değerlendirilerek yeni yaklaşımlar belirlenmesi konusunda bilgi merkezleri için fırsatlar sunulacaktır. Bu bağlamda çalışmamızda yapay zekâ sistemleri içinde makine öğrenimi ile birlikte görüntü tanıma ve duygu ölçümü uygulamaları kavramsal olarak ele alınacaktır.  Bahsedilen yenilikçi teknolojik araç ve uygulamaların, bilgi merkezlerinde kullanılabilmesi ele alınarak sunabileceği potansiyel katkılar değerlendirilecektir.

Abstract

Developments in information and communication technologies are inevitable for information centers as well as in every aspect of life. Information centers are also closely monitoring this transformation in order to reflect on its services and to adapt to the pace of development and to contribute to the development of new technologies in this regard. Today, with the Internet of Things, all devices have become interconnected and have begun to produce high amounts of data. It has become a problem to process large amounts, volumes, speeds and various data, and big data can be processed with new hardware and software along with the technological revolution. In the present case, big data studies seem to have become available tools in all business processes. Artificial intelligence systems have become a very important issue in recent years with the development of technologies that can handle big data at high speeds. Together with these systems, there are frequent studies on image recognition and determination of the emotions of the people in these images. It is not possible for information centers to fall behind this technological transformation. It is necessary to carry out studies on the applicability of existing current technologies in information centers and to ensure the availability of appropriate technological tools and methods. This situation should be considered as an inevitable necessity for the institutions that produce products and services in the information age. Artificial intelligence and information centers are thought to be able to provide many services within the library with more user-oriented image recognition systems. As a result of these services, it is thought that emotional measurement systems and user satisfaction can be measured with certain probability by making use of facial recognition systems. All of these services will open the way for information centers to better define the user and to provide personalized services for the information needs of the users. It will provide opportunities for information centers to be able to receive feedback from users with the aid of devices and applications that enable emotional analysis to be done and to identify new approaches by evaluating services. In this context, the application of image recognition and emotion measurement together with machine learning in artificial intelligence systems will be conceptually studied in this paper. The use of these innovative technological tools and applications and the potential contributions they can offer in information centers will be assessed.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31566
 • Online
  • Ziyaretçi: 137
  • Üye: 0
  • Toplam: 137

Detaylı İstatistikler