Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Okul Öncesi Dönemden Okul Dönemine Geçiş

Oluşturulma Tarihi: 19-09-2018

Niteleme Bilgileri

Tür: Kitap İçinde Bölüm

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler):

Anahtar KelimelerÖzetİçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakçaYÖK, (2018). Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı. Erişim Adresi: http://www.yok.gov.tr.low-income families. Journal of Educational Psychology, 102(1), 43-53.Yavuzer, H. (2016). Çocuk Eğitimi El Kitabı. Ankara: Remzi Kitabevi.Welsh, J. A., Nix, R. L., Blair, C., Bierman, K. L. ve Nelson, K. E. (2010). The development of cognitive skills and gains in academic school readiness for children fromWebster-Stratton, C. ve Taylor, T. (2001). Nipping early risk factors in the bud: Preventing substance abuse, delinquency, and violence in adolescence through interventions targeted at young children. Prevention Science, 2(3), 165-192.Webster-Stratton, C., Reid, M. J. ve Stoolmiller, M. (2008). Preventing conduct problems and improving school readiness: evaluation of the Incredible Years Teacher and Child Training Programs in high‐risk schools. The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49(5), 471-488.Valeski, T. N. ve Stipek, D. J. (2003). Young children’s feelings about school. Child Development, 72(4), 1198-1213.Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.Ülkü, B. Ü. (2007). Ana sınıfı ve İlköğretim 1. Sınıfa Devam Eden Çocukların Velileri ve Öğretmenlerinin, Çocukların Okul Olgunluğu Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi.119-145.to student readiness, interest, and learning profile in academically diverse classrooms: A review of literature. Journal for the Education of the Gifted, 27(2-3),Tomlinson, C. A., Brighton, C., Hertberg, H., Callahan, C. M., Moon, T. R., Brimijoin, K., Conover, L. A. ve Reynolds, T. (2003). Differentiating instruction in responseŞirin, S., Güler, T., Olgan, R. ve Köklü, D. (2012) Bahçeşehir Okula Hazırlık Testi (BOHT). İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayını.Stoolmiller, M., Eddy, J. M. ve Reid, J. B. (2000). Detecting and describing preventive intervention effects in universal school-based randomized trials targeting delinquent and violent behaviors. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68(2), 296-306.Snow, K. L. (2006). Measuring school readiness: Conceptual and practical considerations. Early Education and Development, 17(1), 7-41.Raver, C. C. (2002). Emotions matter: Making the case for the role of young children’s emotional development for early school readiness. Social Policy Report, 16(3), 3-19.Polat, Ö., Kurtuluş Küçükoğlu, E., Sohtorikoğlu Niran, Ş., Ünsal, F. O. ve Özkabak Yıldız, T. (2014). The comparision of 54-66 months old children’s readiness for primary school during preschool period and their adaptation to primary school. International Journal on New Trends in Education & Their Implications, 5(1), 169-182.Pianta, R. C. ve Stuhlman, M. W. (2004). Teacher-child relationships and children’s success in the first years of school. Psychology Review, 33(3), 444-458.Akademi.Oktay, A. ve Araştırma Grupları (2006). Okul Öncesi Eğitimden İlköğretime Geçiş Projesi. Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Geleceği Sempozyumu BildiriKitabı. 1, (s.75-95). İstanbul: Ya-Pa Yayınları.Oktay, A. (2010). İlköğretime hazır oluş ve hazır oluşu etkileyen temel faktörler. A. Oktay, (Ed.), İlköğretime hazırlık ve ilköğretim programları (s. 23-36). Ankara: PEGEMFakültesi Yayınları.Oktay, A. (2003). Okul Öncesinde Temel Kavramlar, Okul Öncesi Eğitimin Amaçları ve Temel İlkeleri - Özel Öğretim Yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim138.MEB. (2016). İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Programı. Ankara: UNICEF Yayınları.Oktay, A. (1980). Metropolitan Readiness Testi’nin İstanbul’da farklı sosyo-ekonomik ve kültürel çevrelerdeki 5-6 yaş çocuklarına uygulanması, Pedagoji Dergisi, 1, 119-McEvoy, A. ve Welker, R. (2000). Antisocial behavior, academic failure, and school climate: A critical review. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 8(3),130-140.Quarterly, 15(3), 307-329.Kartal, H. (2008). Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi Uygulamaları. Bursa: Ezgi Kitabevi.McClelland, M. M., Morrison, F. J. ve Holmes, D. L. (2000). Children at risk for early academic problems: The role of learning-related social skills. Early Childhood ResearchDoktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.Kandır, A. ve Orçan, M. (2011). The study of the comparison of 5-6 year-old children’s skills of early learning and social adaptation. Elementary Online, 10(1), 40-50.Kale Karaaslan, Ü. (2012). Okul Öncesi Eğitimin ve Diğer Değişkenlerin İlköğretim 1. Sınıf Öğrencilerinin Duyguları Tanıma ve İfade Etme Becerilerine Etkisi. YayımlanmamışGelişen Öğretmen” temalı 20. Yıl Sempozyumu. 9 Nisan 2016, Ankara. Sempozyum Kitabı, s: 101-103.Haktanır, G., (2016). Eğitim Lideri Olarak Öğretmenler: Geleceğin Öğretmenleri. Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları tarafından düzenlenen “Gelişen ÖğrenciHaktanır, G., 2008. Türkiye’de Çocuk Üzerine Gözlemler. Folklor/Edebiyat Dergisi. 14(55):33-44.Haktanır, G. (2002). Some factors influencing the transition between preschool and school in Turkey. OMEP (Organisation Mondiale Pour L' Education Prescolaire) Regional Meeting and Conference, 25-27 Nisan 2002, Gothenburg, İsveç.Çocukluk) 16-18 Ekim 2000, Ankara. Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No: 9, s: 135-162. Yayına Hazırlayan: Prof.Dr. Bekir Onur.Haktanır, G., ve Artar, M. (2001). Türkiye’de Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Araştırmalarına Toplu Bakış. III. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi (Dünyada ve Türkiye’de DeğişenKültürü Kongresi (Cumhuriyet ve Çocuk), 4-6 Kasım 1998, Ankara. Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No: 2, s: 331-334. Yayına Hazırlayan: Prof. Dr. Bekir Onur.Haktanır, G., Aral, N., Alisinanoğlu, F., Baran, G., Başar, F., Köksal, A. ve Bulut, Ş. (1999). Türkiye’de Anne-Baba Tutumu Araştırmalarına Genel Bakış. II. Ulusal Çocukfirst grade. Early Childhood Research Quarterly, 21, 431-454.Hair, E., Halle, T. Terry-Humen E., Laveller B. ve Calkins, J. (2006). Children’s school readiness in the ECLS-K: Predictions to academic, health, and social outcomes inAjans-Türk Basın ve Basım A.Ş.(s. 29-57). MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ile UNICEF Koordinatörlüğünde sürdürülen Türkiye'de Aile ve Çocuk Eğitimi Programları Çerçevesinde Erken Çocukluk Eğitimine Bütüncül Yaklaşım Projesi Kitabı. Ankara:Güven, N., Temel, F., Haktanır, G. (2002). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. İçinde: “Aile ve Çocuk Eğitimi. 0-6 Yaş Arasında Çocukları Bulunan Ailelere Yönelik Temel Bilgiler.Güneş, F. (2012). Developing students’ thinking skills. Türklük Bilimi Araştırmaları, 32, 127-146.okul olgunluğu ve öğretmen görüşlerine göre okula uyum problemleri.Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,17(1), 212-230.Gündüz H. B., ve Özarslan N. (2017). Farklı yaş kategorilerinde ilkokula başlayan öğrencilerinGündüz, F. ve Çalışkan, M. (2013). 60-66, 66-72, 72-84 aylık çocukların okul olgunluk ve okuma yazma becerilerini kazanma düzeylerinin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 8(8), 379-398.Journal, 11(1), 25-33.Griebel, W. ve Niesel, R. (2003). Successful transitions: social competencies help pave the way into kindergarten and school. European Early Childhood Education ResearchFabian, H. (2000). Small steps to starting school. International Journal of Early Years Education, 8(2), 141-153.Erkan, S. ve Kırca, A. (2010). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38), 94-106.Ensar, F. ve Keskin, U. (2014). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula uyumları üzerine bir inceleme. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(2), 459-477.Ekinci Vural, D. ve Kocabaş, A. (2016). Okul öncesi eğitim ve aile katılımı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59), 1174-1185.Entwisle, D. (2018). Children, Schools, and Inequality. New York: Routledge.Linking the Interests of Families and Teachers (LIFT). Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 8(3), 165-176.Eddy, J. M., Reid, J. B. ve Fetrow, R. A. (2000). An elementary schoolbased prevention program targeting modifiable antecedents of youth delinquency and violence:ve Japel, C. (2007). School readiness and later achievement. Developmental Psychology, 43(6), 1428-1446.Duncan, G., J., Dowsett, C. J., Claessens, A., Magnuson, K., Huston, A., Klebanov, P., Pagani, L. S., Feinstein, L., Engel, M., Brooks-Gunn, J., Sexton, H., Duckworth K.Draper, K., White, J., O'Shaughnessy, T. E., Flynt, M. ve Jones, N. (2001). Kinder training: Play-based consultation to improve the school adjustment of discouraged kindergarten and first grade students. International Journal of Play Therapy, 10(1), 1-29.Dinçer, Ç. (2005). Çocukların Yaşam Değişikliklerine Uyumu. (Ed. Ayla Oktay ve Özgül Polat Unutkan) Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular (s. 101-129). İstanbul: Morpa Yayınları.Eğitim Bilimleri, 14(5), 1835-1860.Çelebioğlu Morkoç, Ö. ve Aktan Acar, E. (2014). 4-5 yaş grubu çocuklarına yönelik çok amaçlı erken müdahale programının etkililiğinin belirlenmesi. Kuram ve UygulamadaÇabuk, B. (2014). Ana sınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleriyle İlgili Algı ve Bilgi Düzeyleriyle Meslekî Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeylerinin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Cırık, İ., Oktay, A. ve Fer, S. (2014). Perceived social support levels of elementary school students. Eğitim ve Bilim, 39(173), 170-181.Continuity and Progression for Children in Early Education (p. 52-63). New York: Taylor & Francis Group.Brostrom, S. (2002). Communication and Continuity in the Transition from Kindergarten to School. H. Fabian ve A. W. Dunlop (Ed.) Transitions in the Early Years: DebatingBlair, C. (2002). School readiness: Integrating cognition and emotion in a neurobiological conceptualization of children’s functioning at school entry. American Psychologist,57(2), 111-127.Bierman, K., Domitrovich, C. E., Nix, R. L., Gest, S. D., Welsh, J. A., Greenberg, M. T., Blair, C., Nelson, K. E. ve Gill, S. (2008). Promoting academic and social‐emotional school readiness: The Head Start REDI Program. Child Development, 79(6), 1802-1817.Bart, O., Hajam, D. ve Bar-Haim, Y. (2007). Predicting school adjustment from motor abilities in kindergarten. Infant and Child Development, 16, 597-615.229.Baker, J. A. (2006). Contributions of teacher-child relationships to positive school adjustment during elementary school. Journal of School Psychology, 44(3), 211-Akman, B., Kent Kükürtcü, S, Tarman, İ. ve Şanlı, Z. S. (2017). Examining preschool and first grade teachers’ opinions on the effects of school readiness to classroom management. International Journal of Progressive Education, 13(1), 22-41.Akgün, E. (2008). “Anne Çocuk İlişkisini Oyunla Geliştirme Eğitimi”nin Anne Çocuk Etkileşim Düzeyine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31540
 • Online
  • Ziyaretçi: 227
  • Üye: 0
  • Toplam: 227

Detaylı İstatistikler