Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Doğa Koruma Politikaları Bakımından Tarım Toprakları: Ölmez Ağacı Zeytin

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): Akkuş, Aygül (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Yayınlandığı Sayfalar: 1-12


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

doğa koruma politikaları, 5403 sayılı kanun, ölmez ağacı zeytin, tarım, üretim reformu paketi 

nature conservation policies, law no. 5403,a tree of eternity olive, agriculture, production reform package 


Özet

Ekosistemin bir parçası ve bir yaşam kaynağı olarak toprak, türlerin yaşamlarının devamlılığı açısından olmazsa olmazdır. Toprağın korunması, aynı zamanda yaşamın korunması ve insan doğa ilişkisi ile ekosistem döngüsünde herhangi bir kopuşa yol açmaksızın, ekolojik döngünün devamlılığı anlamını taşımaktadır. Buna bağlı olarak, tarım topraklarının korunması etkin politikalar aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. Bu politikaların sağlanabilmesinin yolu ise, en temel yasal dayanak olan anayasanın, sonra ise kanunların caydırıcı bir şekilde düzenlemesi ile mümkündür. Türkiye’de 2005 yılında yürürlüğe giren 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile arazi kullanım usul ve esasları belirlenmiştir. AB uyum süreci çerçevesinde sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin Türkiye mevzuatında da yer alması ile kanunlar, koruma- kullanma dengesi ön plana çıkarılarak hazırlanmıştır. Ancak ne yazık ki pratikte korumadan çok kullanmaya yönelik uygulamaların söz konusu olduğunu söylemek mümkündür. Tarım topraklarının amaç dışı kullanımına benzer olarak, zeytinlik alanların kullanıma açılması gündeme gelmiştir. Serbest piyasa ekonomisine içkin olan, ekonomik kazancı ekolojik değerlerin üzerinde tutan anlayış, “sanayinin geliştirilmesi” ve “kamu yararı” neden gösterilerek doğal değerleri geri dönüşü olmayan bir tükenişe sürüklemekte, zeytinlik alanlar da bu durumdan nasibini almaktadır.


As part of the ecosystem and as a source of life, soil is a must for the continuity of life of species. The protection of the soil also means the preservation of life and the continuity of ecological return without causing any splitting. Accordingly, the protection of agricultural land must be carried out through effective policies. The way in which these policies can be achieved is made possible by the constitution, which is the most basic legal basis, and then the deterrence of laws. Land use procedures and principles have been determined with the law No. 5403 on Soil Conservation and Land Use, which entered into force in 2005 in Turkey. In the framework of EU harmonization process, the sustainable development principles are also included in the Turkish legislation and the laws have been prepared with the protection-use balance as the foreground. Unfortunately, however, it is possible to say that the practice of multi-use rather than protection in practice. Similar to the unintended use of agricultural land, the use of olive groves has been on the agenda. The understanding which keeps the economic gain on the ecological values and which is the main factor in the free market economy is driven by the "improvement of the industry" and the "public benefit", and the natural values are irreversible, and the olive groves are taking on this situation.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31566
 • Online
  • Ziyaretçi: 157
  • Üye: 0
  • Toplam: 157

Detaylı İstatistikler