Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Ankara Üniversitesi İbn-i Sina ve Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastaneleri Atık Yönetim Planı

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2019 Yayınlandığı Sayfalar: 16 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Çevresel problemler, Hastane atıkları, Atık yönetimi, Atık yönetim planı


Environment problems, Hospital waste, Management of waste, Waste management plan


Özet

Günümüzde atık miktarındaki artışın yarattığı ciddi çevresel problemlerden dolayı yaşanan en önemli sorunlardan biri atıkların yönetimi olmuştur. Tıbbi ve tehlikeli atık üretiminde ise en önemli kaynak hastanelerdir. Hastanelerin, sağlık problemlerini azaltma ve insan sağlığına yönelik potansiyel riskleri yok etme amaçlarını gerçekleştirirken, tehlikeli atıklar üretmeleri kaçınılmaz bir durumdur. Sağlık kurumlarının faaliyetleri sırasında üretilen bu atıklar, tıbbi atık olarak adlandırılmakta ve diğer atıklardan daha fazla oranda yaralanma ve enfeksiyon riski taşımaktadırlar. Bu durumda önemli olan, sağlık kuruluşları tarafından oluşturulan her atığın enfeksiyon riski taşımamasıdır. Atıklar, doğru bertaraf edilirlerse yani atıkların kontamine olanlarının bilinmesi ve ayrımlarının doğru yapılması sağlanırsa halk ve çevre sağlığı açısından tehlike oluşturmazlar. Bu açıdan her kurumun hasta özellikleriyle değişen atık çeşitliliğini dikkate alarak atık yönetim planını hazırlaması ve uygulaması çok önemlidir. Çevre ve halk sağlığını korumak, tasarruf etmek, maliyet etkililiğini sağlamak, kaynakları verimli kullanmak amacıyla hastanelerin hem kendi içlerinde hem de ulusal düzeyde atık yönetim politikaları oluşturmaları gereklidir. Bu çalışmada Ankara Üniversitesi İbn-i Sina ve Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastaneleri atık yönetim planı üzerinden hastane atıkları ve atık yönetim planı uygulamanın önemi anlatılacaktır. 

Today one of the most important problems is the management of waste due to environmental problems created by the increase in the amount of waste. The most important basis is hospital about medical waste and hazardous waste. It is inevitable for hospitals to produce hazardous wastes while reducing the health problems and destroying potential risks to human health. These wastes produced during the activities of health institutions are called medical waste and carry more risk of injuries and infections than other wastes. What is important in this case is that every waste generated by healthcare institutions carries no risk of infection. If the wastes are disposed correctly, that is to say that the contaminants of the wastes are known and their distinctions are made correctly, they are not dangerous for the public and the environment health. In this respect, it is very important for each institution to prepare and implement the waste management plan considering the variety of wastes varying with the characteristics of the patients. In order to protect the environment and public health, to save money, to be cost effective and to use resources efficiently, it is necessary that hospitals should have both internal and national waste management policies. In this study, the importance of implementing hospital wastes and waste management plan will be explained through Ankara University Ibn-i Sina and Cebeci Research and Application Hospitals waste management plan. 


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31566
 • Online
  • Ziyaretçi: 155
  • Üye: 0
  • Toplam: 155

Detaylı İstatistikler