Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Cıva Kullanımının Kontrolü Hakkında Dünyada ve Türkiye’de Atılan Adımlar

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): Karalezli, Gökçe (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2019 Yayınlandığı Sayfalar: 15 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Cıva Emisyonu, Kömürlü Termik Santraller, Asit Yağmurları, Cıva Hakkında Minamata Sözleşmesi, UNEP


Mercury Emission, Coal-fired Thermal Power Plants, Acid Rain, Minamata Convention on Mercury, UNEP 


Özet

Çok eski çağlardan beri insanlığın bildiği ve kullandığı bir metal olan cıva oda sıcaklığında sıvı durumda (Terg: - 38.89 °C) bulunan metallerden bir tanesidir. İnsanlara ve ekosistemlere ciddi zararlar verebilecek toksik bir maddedir.  Cıva emisyonunun üç temel sebebi vardır: Birincisi doğal sebepler, ikincisi insan kökenli sebepler, üçüncüsü ise re-emisyon. Endüstriyel atıklar (katı-sıvı-gaz), endüstriyel kazalar ile atmosfere karışan cıva ile oluşan asit yağmurları suya karışarak, planktonlar, onları yiyen küçük balıklar ve midyeler ve küçük balıklarla beslenen büyük balıklar ve deniz memelileri ile besin zincirine karışır; toprağa karışarak doğal floraya ve ekili dikili alanlara da zarar verir. Bunlarla birlikte içinde bulunduğu asit yağmurları ile açık alanda bulunan tarihi eserlere de ciddi zararlar verir. Cıva doğada kaybolmaz bir döngü halinde varlığını sürdürmeye devam eder. Bu sebeple bitki örtüsü üstündeki tortuları, su yüzeyindeki kalıntıları orman yangınları ve sel gibi olaylar sonucu tekrar yayılabilir ve zararlı etkilerini gösterebilir.  Bu denli zararlı olan cıvanın kullanımının kısıtlanması ve belli oranda durdurulması hakkında, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası ve bölgesel örgütlerin girişimleri ve düzenlemeleri mevcuttur. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)’nın Cıva Hakkında Minamata Sözleşmesi, Avrupa Birliği direktifleri bunlardan bazılarıdır.  Minamata Sözleşmesi 128 ülke tarafından imzalanmış ancak sadece 88 ülke tarafından onaylanmıştır. Türkiye, sözleşmeyi 2014 yılında imzalamış ancak henüz onaylamamıştır. Sözleşme kapsamında, ülkelerin bazı cıva içeren ürünlerin üretim, ithalat ve ihracatını yasaklamaları ve bunlara ilişkin atıklarını etkin bir şekilde bertaraf etmeleri, kullanılan cıva miktarını ve salımlarını azaltmaya yönelik stratejiler oluşturmaları ve büyük endüstriyel tesislerden kaynaklanan emisyonları ve salınımları azaltmak için belirli zamanlar dâhilinde yeni açılacak tesislerde Mevcut En İyi Teknolojileri kullanmaları ve mevcut tesisler için ise belirli bir plan çerçevesinde emisyonlarını azaltmaları zorunlu hale getirmektedir. Türkiye sözleşme kapsamında üzerine düşen sorumlulukları belli mevzuat düzenlemeleri ile yerine getirmeye çabalasa da, enerji politikasının temel taşı olarak belirlediği kömürlü termik santrallerinin cıva emisyonunun en mühim kaynaklarından biri olması bu mücadelede ülkeyi oldukça geriye düşürmektedir. Ayrıca cıvalı atıklar için yeterli geri dönüşüm tesisi bulunmaması ve kullanılmayan cıva madenlerinin ıslahının tamamlanmamış olması da cıva kullanımı ile mücadelede gerekli ciddiyetin gösterilmediğini ortaya koymaktadır. 


Abstract

Mercury is one of the liquid chemical which has known and used by humans since ancient times. It’s a toxic material which can damage humans and ecosysytems. Mercury emmission has three main reasons: natural reasons, anthropogenic reasons and re-emmission. Mercury intermingle to the atmosphere with industrial wastes, industrial accidents. by acid rains, that atmospheric mercury contamines oceans, seas and land. Thus mercury joins food chain, damages natural flora and plantation and also historical artifacts in open space. Mercury presence in the nature continuous as a cycle. Because of mercury sediments, which are on plants and water could release again by forest fires and floods. There are initiatives and arrangements by international and regional organizations such as the United Nations and the European Union. It is because to limit the use of such harmful metal and to stop at certain times. The United Nations Environment Program (UNEP) Minamata Convention on Mercury and the European Union directives are some of these.  The Minamata Convention was signed by 128 countries but approved by only 88 countries. Agreement was signed in 2014 but not yet ratified by Republic of Turkey. Under the Convention, countries are required to prohibit the production, import and export of certain mercury-containing products. Also, elimination at the waste, to form strategies to reduce the amount of mercury used emissions from large industrial plants. It makes it mandatory to use the best technologies and to reduce emissions within the framework of a specific plan for existing plants. Although, try to fulfill its responsibilities under the Convention with certain drafting of the legislation, this issue quite backward the country in this fight because of the most important mercury emmission of coal-fired power plants which have been identified as the cornerstone of energy policy reduces. In addition, the lack of recycling facilities for mercury waste and the incomplete reclamation of unused mercury mines indicate that the serious struggling activities are not observed in the usage of mercury. 


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31566
 • Online
  • Ziyaretçi: 75
  • Üye: 0
  • Toplam: 75

Detaylı İstatistikler