Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

LÂTİN ALFABESİNDEN KİRİL ALFABESİNE, KİRİL ALFABESİNDEN LÂTİN ALFABESİNE GEÇİŞ SÜREÇLERİNDE AZERBAYCAN BASINI

Oluşturulma Tarihi: 2008

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): EYVAZOVA, Ziyafet (Yazar),

Emeği Geçen(ler): GÖMEÇ, Saadettin (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI Yayın Yeri: ANKARA Yayın Tarihi: 2008


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler ALFABE, KİRİL,KIRIL, BASIN, AZERBAYCAN, TÜRK
Özet Bu çalışmada henüz her yönüyle incelenmemiş olan “Lâtin AlfabesindenKiril, Alfabesine, Kiril Alfabesinden Lâtin Alfabesine Geçiş SüreçlerindeAzerbaycan Basını” konusu ele alınmıştır.Bir yüzyılda üç alfabe değiştiren Azerbaycan Türkleri LâtinAlfabesinden Kiril, Alfabesine, Kiril Alfabesinden Lâtin Alfabesine geçişsüreçlerinde zorluklarla karşılaşmışlar. Bu zamana kadar ancak genelçerçevede değerlendirilmiş olan Azerbaycan basınının bu süreçlerde oynadığırole ışık tutacak şekilde yakından bir değerlendirmesini yapmak çalışmamızınhedefini oluşturdu.Çalışmanın yapılmasında esas amaç Azerbaycan’daki alfabe ve dilsorunlarını tespit etmek, Azerbaycan basın kaynaklarından yola çıkılarak Lâtinalfabesinden Kiril, alfabesine, Kiril alfabesinden Lâtin alfabesine geçişsüreçlerini değerlendirmek ve bu geçiş sürecinde Azerbaycan basınınınfaaliyetini araştırmaktan ibarettir. Bunlara paralel olarak Türk dünyasındaLâtin alfabesinden Kiril, alfabesine, Kiril alfabesinden Lâtin alfabesine geçiş veortak alfabe sorunu kısaca incelenmiştir. Çalışmada 1939-1940, 1991-1992yıllarına ait devlet ve meclis arşivinin belgeleri, 1939, 1940, 1957, 1958, 1990,1991, 1992, 1999, 2000, 2001, 2002 ve 2004 yılları Azerbaycan’da basılan dergive gazeteler kaynak alınıp taranmıştır. Bu gazete ve dergiler amaçları, dilözellikleri, faaliyetleri açısından değerlendirilmiştir.Çalışmamızın vardığı bir sonuç olarak diyebiliriz ki, 20. yüzyılda ivmekazanan siyasal, toplumsal ve kültürel gelişmelerin çalkantılı bir yer vedöneminde yer alan alfabe değişiklikleri içinde Azerbaycan basını, budeğişimden etkilenen ve aynı zamanda bu değişim sürecini etkileyip hızlandıranbir boyutu oluşturmuştur.
İçindekiler
Açıklamalar Bu çalışmada henüz her yönüyle incelenmemiş olan “Lâtin AlfabesindenKiril, Alfabesine, Kiril Alfabesinden Lâtin Alfabesine Geçiş SüreçlerindeAzerbaycan Basını” konusu ele alınmıştır.Bir yüzyılda üç alfabe değiştiren Azerbaycan Türkleri LâtinAlfabesinden Kiril, Alfabesine, Kiril Alfabesinden Lâtin Alfabesine geçişsüreçlerinde zorluklarla karşılaşmışlar. Bu zamana kadar ancak genelçerçevede değerlendirilmiş olan Azerbaycan basınının bu süreçlerde oynadığırole ışık tutacak şekilde yakından bir değerlendirmesini yapmak çalışmamızınhedefini oluşturdu.Çalışmanın yapılmasında esas amaç Azerbaycan’daki alfabe ve dilsorunlarını tespit etmek, Azerbaycan basın kaynaklarından yola çıkılarak Lâtinalfabesinden Kiril, alfabesine, Kiril alfabesinden Lâtin alfabesine geçişsüreçlerini değerlendirmek ve bu geçiş sürecinde Azerbaycan basınınınfaaliyetini araştırmaktan ibarettir. Bunlara paralel olarak Türk dünyasındaLâtin alfabesinden Kiril, alfabesine, Kiril alfabesinden Lâtin alfabesine geçiş veortak alfabe sorunu kısaca incelenmiştir. Çalışmada 1939-1940, 1991-1992yıllarına ait devlet ve meclis arşivinin belgeleri, 1939, 1940, 1957, 1958, 1990,1991, 1992, 1999, 2000, 2001, 2002 ve 2004 yılları Azerbaycan’da basılan dergive gazeteler kaynak alınıp taranmıştır. Bu gazete ve dergiler amaçları, dilözellikleri, faaliyetleri açısından değerlendirilmiştir.Çalışmamızın vardığı bir sonuç olarak diyebiliriz ki, 20. yüzyılda ivmekazanan siyasal, toplumsal ve kültürel gelişmelerin çalkantılı bir yer vedöneminde yer alan alfabe değişiklikleri içinde Azerbaycan basını, budeğişimden etkilenen ve aynı zamanda bu değişim sürecini etkileyip hızlandıranbir boyutu oluşturmuştur. (The issue of Azerbaijan Pres in the transition progress from Latinalphabet to Cyril and from Cyril to Latin alphabet, which has not been yetexamined thoroughly in the study, is hereby considered every respect.Azerbaijan Turks who have changed its three alphabets in a centuryencountered difficulties in the transition progress from Latin to Cyril and fromCyril to Latin alphabet.The aim of this study is to make a close-up evaluation of the mentionedperiod by showing light on the role of the Azerbaijan press in this process thathas only been examined in a general outline until today.The main objective of this study is to determine the alphabet problem inAzerbaijan, to evaluate the transition process from the Latin to Cyril, fromCyril to Latin and in this transition process to investigate the activities on theinformation obtained from Azerbaijan press. In parallel to all this, thetransition from Latin to Cyril, Cyril to Latin and the issue of shared alphabet inTurkish world have been shortly examined.In this study state and parliament archives between 1939-40, 1991-92 andmagazines and newspapers published in Azerbaijan between 1939, 1940, 1957,1958, 1990, 1991, 1992, 1999, 2000, 2001, 2002 and 2004 have all been taken asthe main sources and all scanned. These newspapers, with respect to theirobjectives, language characteristics and activities, have been assessed.The conclusion of the study may be summarized as that, the Azerbaijanpres that has accelerated within the transition process of the alphabet at thebeginning of the 20th century, within a turbulent place and period of political,social and cultural developments and has become a figure affected by thischange, but also it has been an effective and accelerated figure in the transitionprocess.)
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31567
 • Online
  • Ziyaretçi: 140
  • Üye: 0
  • Toplam: 140

Detaylı İstatistikler