Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Sınıf öğretmeni adaylarının kaynaştırmaya yönelik tutumlarının incelenmesi

Oluşturulma Tarihi: 2004

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): OREL, Aysel (Yazar), TÖRET, Gökhan (Ortak Yazar), ZEREY, Zahide (Ortak Yazar),

Emeği Geçen(ler):

DOI: 10.1501/0004630

URL: NULL

Diğer Niteleme Bilgileri: http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/3659/5297.pdf


Yayın Adı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi Yayın Yeri: ANKARA Yayın Tarihi: 2004 Sayı: 1 Cilt: 5 Yayınlandığı Sayfalar: 23-33 Yayın Niteleme Bilgileri: 1304-7639


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Kaynaştırma, tutumlar, sınıf öğretmenleri.
Özet Engelli çocukların toplumla bütünleşmeleri ve bağımsız yaşambecerilerini kazanmalarında kaynaştırma programlarının başarıylayürütülmesi önem taşımaktadır. Kaynaştırma programlarının başarıylayürütülmesinde sınıf öğretmenlerinin kaynaştırmaya yönelik tutumları etkiliolmaktadır. Türkiye’de sınıf öğretmenlerinin kaynaştırmaya yöneliktutumlarını inceleyen çalışmaların sonuçlarına bakıldığında, öğretmenlerinkaynaştırmaya yönelik tutumlarının olumsuz olduğu ve kaynaştırmakonusundaki bilgilendirmenin, tutumları olumlu yönde değiştirdiğigörülmüştür. Bununla birlikte sınıf öğretmeni adaylarının kaynaştırmayayönelik tutumlarını inceleyen az sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmaböyle bir gereksinimi karşılamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.Araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının kaynaştırmaya yöneliktutumlarının, kaynaştırma dersi alıp almamama değişkenine göreincelenmesidir.Araştırma grubunu 2004-2005 eğitim-öğretim yılında Ankara ÜniversitesiEğitim Bilimleri Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı 4. sınıfınadevam eden 88 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıylaaraştırmacılar tarafından geliştirilen “Bilgi Formu” ve Antonak ve Larivee(1995) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlama çalışmaları Kırcaaliİftar(1996) tarafından yapılan “Kaynaştırmaya İlişkin Görüşler Ölçeği”kullanılmıştır. Araştırmada ele alınan değişkenlerin kaynaştırmaya yönelik tutumlar üzerindeki etkisi Tek Faktörlü varyans analizi (ANOVA) ilebelirlenmiştir.Araştırmada, kaynaştırma dersi almanın sınıf öğretmeni adaylarınınkaynaştırmaya ilişin tutumları üzerinde olumlu yönde değişikliğe yol açtığısonucuna ulaşılmıştır.
İçindekiler
Açıklamalar Engelli çocukların toplumla bütünleşmeleri ve bağımsız yaşambecerilerini kazanmalarında kaynaştırma programlarının başarıylayürütülmesi önem taşımaktadır. Kaynaştırma programlarının başarıylayürütülmesinde sınıf öğretmenlerinin kaynaştırmaya yönelik tutumları etkiliolmaktadır. Türkiye’de sınıf öğretmenlerinin kaynaştırmaya yöneliktutumlarını inceleyen çalışmaların sonuçlarına bakıldığında, öğretmenlerinkaynaştırmaya yönelik tutumlarının olumsuz olduğu ve kaynaştırmakonusundaki bilgilendirmenin, tutumları olumlu yönde değiştirdiğigörülmüştür. Bununla birlikte sınıf öğretmeni adaylarının kaynaştırmayayönelik tutumlarını inceleyen az sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmaböyle bir gereksinimi karşılamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.Araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının kaynaştırmaya yöneliktutumlarının, kaynaştırma dersi alıp almamama değişkenine göreincelenmesidir.Araştırma grubunu 2004-2005 eğitim-öğretim yılında Ankara ÜniversitesiEğitim Bilimleri Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı 4. sınıfınadevam eden 88 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıylaaraştırmacılar tarafından geliştirilen “Bilgi Formu” ve Antonak ve Larivee(1995) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlama çalışmaları Kırcaaliİftar(1996) tarafından yapılan “Kaynaştırmaya İlişkin Görüşler Ölçeği”kullanılmıştır. Araştırmada ele alınan değişkenlerin kaynaştırmaya yönelik tutumlar üzerindeki etkisi Tek Faktörlü varyans analizi (ANOVA) ilebelirlenmiştir.Araştırmada, kaynaştırma dersi almanın sınıf öğretmeni adaylarınınkaynaştırmaya ilişin tutumları üzerinde olumlu yönde değişikliğe yol açtığısonucuna ulaşılmıştır.
Haklar
Notlar

KaynakçaBakanlar Kurulu, “Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”, Resmi Gazete, 23011 (6 Haziran 1997), 4-8.Batu, S. E. (2000). Kaynaştırma, destek hizmetler ve kaynaştırmaya hazırlık etkinlikleri. Özel Eğitim Dergisi, 2 (4), 35-45.Diken, H. İ., & Sucuoğlu, B. (1999). Sınıfında zihin engelli çocuk bulunan ve bulunmayan sınıf öğretmenlerinin zihin engelli çocukların kaynaştırılmasına yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Özel Eğitim Dergisi, 2(3), 25-39.Gözün, Ö., & Yıkmış, A. (2003). Öğretmen adaylarının kaynaştırma konusunda bilgilendirilmelerinin kaynaştırmaya yönelik tutumlarının değişimindeki etkililiği. 13. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildirileri. Ankara: Kök Yayıncılık, 120-136.Güzel-Özmen, R. (2003). Kaynaştırma ortamlarında öğretimsel düzenlemeler.A. Ataman (Ed.), Özel eğitime giriş (51-83). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.Kaner, S. (2000). Özel eğitime giriş dersinin, öğretmen adaylarının zihinsel engellilere yönelik tutumlarına etkisi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 1(1), 32-43.Kayaoğlu, H. (1999). Bilgilendirme programının normal sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma ortamındaki işitme engelli çocuklara yönelik tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.Kırcaali-İftar, G. (1998). Kaynaştırma ve destek özel eğitim hizmetleri. S. Eripek (Ed.), Özel Eğitim (17-22). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, No:1018.Metin, N., & Çakmak, H. (1998). İlköğretim okullarındaki eğitimcilerin özürlü çocuklarla normal çocukların kaynaştırıldığı programlar hakkındaki düşüncelerinin incelenmesi. 8. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildirileri. Edirne: 128-139.Uysal, A. (2003). Kaynaştırma uygulaması yapan öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin Görü şleri. 13. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildirileri. Ankara: Kök Yayıncılık, 121-135.Yıkmış, A., Şahbaz, Ü., & Peker, S. (1998). Özel eğitim danışmanlığı ve kaynaştırma dersinin öğretmen adaylarının kaynaştırmaya yönelik tutumlarına etkisi, 8. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildirileri. Edirne: 163-167.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 145
  • Üye: 0
  • Toplam: 145

Detaylı İstatistikler