Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

DEFTER DERGİSİ VE TÜRKİYE DÜŞÜNCE YAŞAMINDAKİ YERİ: MODERNİZM VE POSTMODERNİZM TARTIŞMASI ÖRNEĞİ

Oluşturulma Tarihi: 2008

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): ÇETİN, Uğur (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler
Özet
İçindekiler
Açıklamalar 1Çetin, Uğur, Defter Dergisi ve Türkiye Düsünce Yasamındaki Yeri:Modernizm-Postnodernizm Tartısması Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Danısman: Doç.Dr. D. Beybin Kejanlıoğlu, 182s.ÖZETBu tez çalısmasının konusu, 1987’den 2002’ye kadar on bes yıl boyuncatoplam 45 sayı çıkan, Türkiye’de 1980’ler ve 1990’ların kültürel iklimini,Türkiye’de modernlesme tarihinin sanat üzerinden değerlendirilmesini, belli baslıdüsünce ve sanat akımlarının tartısılmasını düsünce gündemine tasımıs olanDefter dergisidir; derginin Türkiye’de dergicilik, aydınlar ve düsünsel ortamüçgeninde değerlendirilmesidir. Dnceleme, derginin yayıldığı dönem olan 1990’larTürkiye’sinde yoğun biçimde düsünce gündemine tasınan modernizmpostmodernizmtartısmalarıyla sınırlandırılmıstır. Tezin amacı, bu tartısmalarıngenelde Türkiye’de, özelde Defter dergisinde yer alma biçimlerini serimleyerek, birderginin ve onu olusturan aydın çevresinin düsünce yasamındaki rolünü ortayakoyabilmektir.Tezin ilk bölümü Türkiye’de öne çıkmıs dergilere, çıktıkları kültürel vedüsünsel ortama yer vermektedir. Bölümün ikinci yarısı genel olarak Defterdergisine ayrılmıstır. Tezin ikinci bölümü, modernizm-postmodernizmtartısmalarını örnek olarak ele almakta ve bu örnek üzerinden Defter dergisininTürkiye düsünce yasamındaki yerini göstermeye çalısmaktadır. Dkinci bölümdeönce genel olarak, sonra Türkiye’de birkaç örnek üzerinden konunun tartısılmasısunulmakta; en sonunda da Defter dergisindeki ilgili yazılar analiz edilmektedir.Çalısma, Defter dergisinin Türkiye düsünce yasamında konumlandırılmasınayönelik ilk adımlara özgül bir konu olarak modernizm-postmodernizm tartısmalarıbağlamında yeni bir adım ekleme çabası olarak nitelendirilebilir. (Çetin, Uğur, Defter Review and Its Place in Intellectual Life in Turkey: The Case ofModernity and Post-Modernity, Master’s Thesis, Advisor: Assoc. Prof. D. BeybinKejanlıoğlu, 182p.ABSTRACTThe subject of this thesis is Defter, the review, which was published between 1987and 2002 during fifteen years with totally 45 issues that put the cultural climate of 1980sand 1990s, an evaluation of history of modernization in Turkey in the context of art anddebates on central currents of thought and art to the agenda of thought and the trilateralassesment of the review in the context of review publishing, intellectuals and intellectualmilieu in Turkey. The investigation is limited with the debates on modernismpostmodernismwhich was intensely put on the agenda of thought, during the years thereview was published. The aim of the thesis is betraying the role of the rewiev and theintellectual circle that composed it through displaying the form in which these debates tookplace generally in Turkey and specifically in Defter.The first chapter of the thesis gives place to the outstanding reviews and the culturaland intellectual milieu in which they were published. The second part of the chapter isreserved for Defter in general. The second chapter takes the debates on modernismpostmodernismas a case and attempts to display the place of Defter in intelectual life inTurkey through this case. In the second chapter the discussion of the subject is presentedthrough various examples firstly in general and then in Turkey; at the end of the chapterthe relevant essays published in Defter are analysed. This study is an attempt to add a stepin the context of modernism-postmodernism debates as a specific subject to the initial stepsdevoted to position Defter in the intellectual life in Turkey.)
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31565
 • Online
  • Ziyaretçi: 136
  • Üye: 0
  • Toplam: 136

Detaylı İstatistikler