Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

İLHANLI HÜKÜMDARI EBU SA'İD BAHADIR HAN DÖNEMİNDE DOĞU ANADOLU (1317-1335)

Oluşturulma Tarihi: 2007

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): HAYKIRAN, Kemal Ramazan (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler
Özet
İçindekiler
Açıklamalar HAYKIRAN, Kemal Ramazan, İlhanlı Hükümdarı Ebu Sa‘id Bahadır HanZamanında Dogu Anadolu (1317-1335)ÖZETİlhanlı devletinin son büyük ilhanı olan Ebu Sa‘id Bahadır Han’ınsaltanatı İlhanlıların İslamlasma ve Türklesme sürecinin tamlandıgı dönemdir.İlhanlılar, bu dönemde kültürel dönüsümleriyle birlikte siyasi ömürlerini detamamlamıslardır. Uzunca bir zamandır farklı dinlerin çekismesine sahne olanİlhanlı Hanedanı’da Gazan döneminden sonra İslamlasma süreci baslamıstı. Fakatbu olgunlasma döneminde hanedanlık İslam içi mezheplerin çekismelerine sahneolmustu. Ebu Sa‘id devrinde İslamlasma süreci tamamlanmıs İlhanlı Hanedanıartık bütünüyle İslamlasmıs İslam içinde de Sünnîlesmis bir yapıya kavusmustu.Ebu Sa‘id Bahadır Han dönemimde Mogollar, Anadolu’nun yerli birunsuru haline dönüsmüsler ve buradaki kültürel ortama uyum saglamıslardır.Ebu Sa‘id Bahadır Han’ın saltanatının ilk yıllarında karısıklıklar basgöstermisse de zamanla ülke genelinde sükûnet ve refah saglanmıstır. Ebu Sa‘idhalkı rahatsız eden ve isyanlara sebep olan vergi sisteminde düzenlemeler yapmısve yayımladıgı fermanlarla haksız vergi toplanmasını önlemeye çalısmıstır. Budurum Sultanın halk tarafından sevilmesine yol açmıstır.Ebu Sa‘id Bahadır Han döneminin en önemli simaları Emir Çoban veogullarıdır. Vezir Emir Çoban devlet mekanizmasında oldukça etkin bir isimdi.Saltanatının ilk devresinde Emir Çoban’ın gölgesinde kalan Ebu Sa‘id Hansonları Emir Çoban’ı devlet yönetiminden tasfiye etmeyi basarmıstır. EmirÇoban’ın oglu olan Demirtas Noyan, Anadolu genel valiligi yapmıs buradakudretli bir yönetim sistemi kurmus ve adil bir yönetim anlayısına sahip olmustu.Demirtas Noyan’ın valiligi sırasında Anadolu’da dirlik ve düzen saglamıstı. FakatDemirtas Noyan’ın bu kudretine güvenerek Anadolu’da bagımsızlıgını ilan etmesive ardından yasanan olaylar Ebu Sa‘id Bahadır Han devrinin önemli siyasalgelismelerindendir.Ebu Sa‘id Bahadır Han döneminde Dogu Anadolu’ya kaydırılan İlhanlıtümenleri ve bunların aileleri Dogu Anadolu’da kalıcı olacak olan ve hala dahagünümüzde varlıgını sürdüren Mogol nüfusunun artmasında önemli katkısaglamıstır. (HAYKIRAN, Kemal Ramazan, The East Anatolia In The Period of Khan ofIlkans Abu Sa‘id (1317-1335)ABSTRACTThe last emperor of the İlkhans government Abu Sa‘id Bahadır time is one of theimportant periods of being Muslim and Turk in the time of the Moguls. TheGazan period which was a place for long-time wars of religions but they couldn’tsurvive of the sect calshes between religions and then completely transformedinto the a Islamized Islam with having a Sunni structure in the period of theIlkhans Emperor Abu Sa‘id.In the time of Abu Sa‘id Bahadır emperor the Moguls were regarde as alocal component of the Anatolia and with adaprting themselves to this period thetime of being Turk was started.Even though the time of Abu Sa‘id Bahadır emperor was started withturmoils and inner disorder, throfh the mid time of the kingdom time of wealthyand stillnes started.The excessive amount of taxes which angered the people and triggeredmany uprisings were arranged again even if it had been costful to the governmentand Ebu Sa‘id banned collecting unjust tax, which caused people to love him.The most important figures of this period are Emir Çoban and his sons.The vizier Emir Çoban has a very crucial effect in the government effect. It wassuch an effect that he was generally more effective than the emperor himself. .Abu Sa‘id who were in the shadow of the Emir Çoban succeeded to dischargehim in the first periods of the kingdom.Demirtas Noyan, the son of the EmirÇoban, was the general mayor of Anatolia and he managed to set up a powerfuland justice goverment which caused the regaining of the peacful and order of thegovernment. But his mistrusting to this power and proclaiming his liberty in theAnatolia and the following events are some of the important points in the timebeing.The Ilkhans tumans (a Persian monetary unit) that are sent to EastAnatolia in the time of Abu Sa‘id Bahadır Emperor is the reason for Moguls’population, which stil exist, increase)
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31467
 • Online
  • Ziyaretçi: 171
  • Üye: 0
  • Toplam: 171

Detaylı İstatistikler