Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

FORUM DERGİSİ:1954-1960

Oluşturulma Tarihi: 2007

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): ÇAKMAK, Diren (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler
Özet
İçindekiler
Açıklamalar Çakmak, Diren, Forum Dergisi:1954-1960, Doktora Tezi, Danısman:Prof. Dr. Türker Alkan, 771 s.Bu çalısmanın konusunu, 1950 lerin ortasında yayınlanmaya baslayan ForumDergisi olusturmaktadır. Dergi, Türkiye’deki demokratik rejime dair geniskapsamlı görüsler sunmus ve 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Partinin artanoranlı otoriter siyasetine karsı önemli bir muhalefet merkezi olusturmustur. Pekçogu 1923-1950 yıllarında egitimini tamamlamıs olan Forum yazarları,Demokrat Partinin pragmatik yaklasımının karsısına dikilmisler ve siyasi yasamınmerkezine aklı yerlestirmeye çalısmıslardır.Forum Dergisi Nisan 1954’ye yayınlanmaya baslamıstır. Dergi, 1954-1960yıllarında hemen hemen tüm Türk aydınları üzerinde etkili olmustur. Forum’dayer alan görüsler ve öngörülen kurumlar büyük oranda 1960 müdahalesindensonra kabul edilmis olan Anayasada somutlasmıstır. Çift meclislilik –Senatonunkurulması-, anayasa mahkemesi, devlet planlama örgütü, özerk üniversite, yargıçbagımsızlıgı, özgür basın, isçilere grev ve toplu sözlesme yapma haklarınıntanınması, özgür muhalefet, sosyal adaletinin temin edilmesi gibi Forumsayfalarında tartısılmıs olan konuların hemen hepsi 1961 Anayasasında ifadesinibulmustur. Bu baglamda, Forum Dergisinin, Türkiye’de demokratik rejiminkurumsallastırılmasına büyük katkı saglamak suretiyle Türk siyasi yasamındaönemli bir yer tuttugunu söylemek mümkündür. (Çakmak, Diren, The Journal Forum:1954-1960, Doctorate Thesis, Advisor:Prof. Dr. Türker Alkan, p.771.This is a study of an important periodical published in Turkey in the mid 1950snamed Forum. The Forum writers formulated a comprehensive set of views ondemocracy in Turkey and stood as a significant center of opposition to theincreasingly authoritarian politics of the Democrat Party (DP) which came intooffice in 1950. Forum’s writers, most of whom were educated in the period1923-1950, opposed the DP’s pragmatic approach to politics and wanted to centerpolitical life on reason and to eliminate conservative attitudes.Forum started to be published in April 1954. Forum had an influence on almostthe whole of the Turkish intelligentsia in the years 1954-1960. The institutionsand ideas suggested by Forum were realized to a large extent with the Constitutionaccepted after the military intervention in the year 1960. For example, theestablishment of a second chamber of the legislative assmebly –the Senate-, theconstitutional court, the state planning organization, autonomous universities,independence of judges, free press, granting rights to strike and collectivenegotiations to workers, free opposition, the principal of social equality..etc thathad all been discussed in the pages of Forum, found place in the Constitution1961. So it is possible to claim that Forum Journal with its great contribution forthe reconsolidation of the democratic regime demonstrated the higly significantrole in Turkish political life.)
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31565
 • Online
  • Ziyaretçi: 137
  • Üye: 0
  • Toplam: 137

Detaylı İstatistikler