Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

BİBERİYE (Rosmarinus officinalis L. ) ve Mercanköşk (Origanum onites L.) Bitkilerindeki Antioksidan Potansiyelerinin Araştırılması

Oluşturulma Tarihi: 2008

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): AYSEL, Mehtap Bircan (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler
Özet
İçindekiler
Açıklamalar Antioksidan aktivitesini ölçmek amacıyla mercankösk veya stanbul kekigi olarakbilinen Origanum onites L. ve biberiye (Rosmarinus officinalis L.) bitkileri, boyutküçültme isleminden sonra kontrol olarak kullanılan soya yagına dogrudan ilaveedilmistir.Antioksidan aktivite, peroksit sayısı (PS) ve konjugasyonla tespit edilmistir. Soyayagında ana bilesen olarak linoleik asit (% 53.96) belirlenmistir.Oksidasyon; fırın testi (60 ºC) ve oda sıcaklıgında yapılan peroksit sayısı ve konjugedien-trien degerleri ile izlenmistir. Uygulamada % 0.0125 mercankösk, % 0.0125biberiye, % 0.01 mercankösk ve % 0.0025 biberiye karısımı, % 0.0025 mercankösk ve% 0.01 biberiye karısımları kullanılmıstır.Her iki sıcaklık parametresinde de örneklerin (% 0.0125 mercankösk, % 0.0125biberiye, % 0.01 mercankösk ve % 0.0025 mercankösk karısımı, % 0.01 biberiye ve %0.0025 mercankösk karısımları) kontrol örnegiyle arasındaki fark istatistik olarakönemli bulunmustur. Ayrıca oda sıcaklıgında saptanan inhibisyon yüzdesinin, 60 ºC’ dasaptanandan daha yüksek oldugu tespit edilmistir.Elde edilen verilere göre 60 ºC ve oda sıcaklıgında en iyi antioksidan aktiviteyi %0,0125 oranında ilave edilmis mercankösk bitkisi göstermistir.Sonuç olarak mercankösk ve biberiye bitkileri ilave edilmis soya yagının hem odakosullarında ve hem de 60 ºC’ da yapılan testlerinde iyi bir antioksidan aktivitegösterdikleri tespit edilmistir. Ancak söz konusu antioksidan aktivitesinin odasıcaklıgında çok daha yüksek oldugu anlasılmıstır. (To meaure antioxidant activity, Origanum onites L. also known as Oregano or Istanbuloregano, and rosemary (Rosmarinus officinalis L.) were added dırectly into soybean oilwhich was used as a control after comminution process.Antioxidant activity was measured by peroxide value and dien-trien value. Lineloic acidwas determined as a main component of the soybean oil (53.96%).Oxidation was determined by schaal oven test at 60°C and by using peroxide andcongugate dien-trien values at room temperature (25°C).During the analysis, % 0.0125 oregano , % 0.0125 rosemary, the mixure of % 0.01oregano ve % 0.0025 rosemary, and the mixture of % 0.0025 oregano and % 0.01rosemary were used.At both temperature parameters, the difference between the antioxidation activity of allof the samples (% 0.0125 oregano, % 0.0125 rosemary, the mixure of % 0.01 oreganove % 0.002 rosemary, and the mixture of % 0.0025 oregano and % 0.01 rosemary) andcontrol sample was determined stastically significant. More over, the inhibitionpercentage at room temperature was higher than that of 60 ºC’According datum which were determined at 60 ºC and room temperature , % 0.0125oregano indicated the best antioxidant activity.As a consequence, soybean oil with oregano and rosemary were shown a goodantioxidant activity during the tests done at both 60 ºC and room temperature. However,the antioxidant activity was much higher at room temperature.)
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31566
 • Online
  • Ziyaretçi: 131
  • Üye: 0
  • Toplam: 131

Detaylı İstatistikler