Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

MESLEK YÜKSEK OKULLARINA SINAVSIZ GEÇİŞ UYGULAMASINDAN YARARLANAN MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEZUNU ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ

Oluşturulma Tarihi: 2007

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): ÇİFTÇİ, Melek Nurdan (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler
Özet
İçindekiler
Açıklamalar Bu çalısmada “meslek yüksekokullarına sınavsız geçis”uygulamasından yararlanan meslek lisesi mezunlarının meslekyüksekokullarına sınavız geçis uygulamasını ve meslek yüksekokullarını nasıldegerlendirdiklerinin, sınavsız geçis uygulamasıyla ilgili ve egitimlerine iliskinbeklentilerinin belirlenmesi amaçlanmıstır. Genel tarama modeli niteligindeolan arastırmanın evrenini zmir ilinde yer alan meslek yüksek okullarında,mesleki teknik orta ögretim kurumlarından meslek yüksekokullarına sınavsızgeçis yapmıs ögrenciler olusturmaktadır.Arastırmanın örneklemini DokuzEylül Üniversitesi’ne baglı meslek yüksekokullarından 201, EgeÜniversitesi’ne baglı meslek yüksekokullarından 227ögrenci olusturmaktadır.Örneklem grubuna, ögrencilerin görüslerini degerlendirebilmek için gelistirilenveri toplama aracı uygulanmıstır. Geçerlik ve güvenilirlik çalısmaları yapılanveri toplama aracı, iki bölümden olusmaktadır. lk bölümde ögrencilerle ilgilidemografik bilgiler, ikinci bölüm ise sınavsız geçis uygulamasıyla ilgili ifadeleriçermektedir. Elde edilen veriler SPSS programında çözümlenmistir.Arastırmaya katılan 220 bayan, 208 erkek ögrencinin ailelerinin sosyoekonomikdüzeyi düsüktür. Ögrencilerin % 82,9’u ÖSS’ye katılmıs, %43,7’sisınava hazırlanmak için dershane ya da kursa gitmistir. Ögrencilerin yarıyayakını sınavsız geçis uygulaması olmasaydı meslek yüksekokuluna gelmekistemeyecegini belirtmis, %60’ı ÖSS’de katsayı uygulaması olmasaydı dörtyıllık bir yüksek ögrenim programını kazanabilecegini ifade etmis,uygulamadan yararlanmalarının en önemli nedenin dikey geçis sınavı ile dörtivyıllık yüksekögretim programlarına yerlesmek oldugunu, uygulamanın yüksekögretimle ilgili beklentilerini karsılamadıgını belirtmislerdir. (Sixteenth National Education Assembly has been held as the“Occupational Technical Education Assembly” as a part of the work forincreasing the attractivity of occupational technical education and neededhuman resources in Turkey. Some of the decisions made as results of theassembly have been realized with law no 4720. With changes in this law,therefore graduated students from occupational secondary schools wouldhave the opportunity to continue their education within best matched programin occupational schools at university level without joining the universityentrance examination so called direct admission system.The purpose of this study was to evaluate the occupational schools,and direct admission system within the students’ point of view that they useddirect admission system and graduated from occupational schools as well astheir expectation related to direct admission system and their education.In this study, related literature has been carefully reviewed. Aquestionnaire developed as a data collection tool, and its validity andreliability studied. First part of the tool contains the demographicspecifications of the students while second part was containing thequestionnaire for direct passing system.The questionnaire has been applied to 428 students (220 female, 208male) who continue their education used direct admission system at theoccupational schools in Izmir district. All students have low socio-economicalvistatus. Of the 82.9% have taken university entrance exam, and the 43.7% oftotal have additional preparation training for the entrance exam. Almost half ofthe students have stated that they would have not continue their education atoccupational school, and almost 60% of total have stated that they wouldhave pass the entrance exam for any license program if there were no directadmission system, and their particular reason for joining to occupationalschool with direct admission system was the opportunity to vertical access tofour-year license program. Therefore, the current system appears to be out ofexpectations of the students.)
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 152
  • Üye: 0
  • Toplam: 152

Detaylı İstatistikler