Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

DUA VE PLASEBONUN SİĞİLLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (EFFECT OF INTERCESSORY PRAYER AND PLACEBO ABOUT HEALING OF WARTS)

Oluşturulma Tarihi: 2010

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): FELSEFE, PSİKOLOJİ, DİN,

Yazar(lar): HOŞRİK, M. Evren (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (Din Psikolojisi) Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2010 Yayınlandığı Sayfalar: 190s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar KelimelerÖzetİçindekilerAçıklamalar

Araştırmanın amacı, aracılı duanın yaygın siğiller (verrucae vulgaris) üzerindekietkisini incelemektir. Bu doğrultuda, siğillerdeki değişim; dua, plasebo ve kontrolgruplarında incelenmiştir. Siğillerin iyileşmesine yönelik olarak, dua grubu (deney-1) içingerçek dua okunmuş, plasebo grubu (deney-2) için dua ediliyormuş gibi bir görünümsergilenmiştir. Müdahale almayan kontrol grubu ise “kendi kendine iyileşme” açısındanincelenmiştir. Ek olarak gruplara, işlem öncesinde ve sonrasında; Strese Yatkınlık Ölçeği(SYÖ), Sürekli Kaygı Ölçeği (SKÖ) ve Stres Belirtileri Ölçeği (SBÖ) uygulanmıştır. DindarlıkEğilimi Ölçeği ise sadece işlem öncesi uygulanmıştır.Araştırmaya katılan ve ellerinde yaygın siğil/ler bulunan, 18 yaş ve üstü toplam 45kişiden elde edilen veriler için işlem öncesinden sonrasına (6 hafta) grupların, siğillerinde veölçeklere ait puan ortalamalarında bir değişim olup olmadığını saptamak amacıylanonparametrik analizler uygulanmıştır.Gözlem süreci sonunda dua grubunda “3 (% 20)”, plasebo grubunda “1 (% 6,7)”kişinin siğilleri tamamen iyileşmiş, kontrol grubunda ise iyileşme gözlenmemiştir. Analizleregöre; işlem öncesinden sonrasına, gruplar arasında, siğillerde “tamamen iyileşme”, “sayıcadeğişim” ve “ölçeklere ilişkin puan ortalamaları” açısından bir fark saptanmamıştır. Siğilsayısı ile stres ve kaygı düzeyleri arasında ise olumlu ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır. (The aim of this study was to investigate the effects of intercessory prayer abouthealing of common warts (verrucae vulgaris). Change in warts were tested in three groups;prayer group (trial-1), where the subjects received a prayer from a formal imam, in theplacebo group (trial-2) the subjects received no prayer but they think that they were prayedand the third one was the controll group in which the subjects received neither prayer norother interventions and the subjects in this group knew that they received nothing.“Stress Symptoms Scale”, “State-Trait Anxiety Inventory” and “Stress Audit” areperformed to all participiants before and after the interventions. And “Religion OrientationScale” is also performed before the interventions only.Nonparametric analysis were computed on the before after main scores for the threestress scales and before after number counts of warts.The results showed that there were no significant before–after interventiondifferences between groups on the number count of warts and on the mean scores of thestress scales. Although not statistically significant, the warts were totally dissapeared in threeof the subjects in the prayer group and in one subject from the placebo group after theintervension, while there was no dissepearence of warts in the control group. There was asignificant positive correlation between the number of warts and State Anxiety or StressSymptoms.)


HaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31566
 • Online
  • Ziyaretçi: 141
  • Üye: 0
  • Toplam: 141

Detaylı İstatistikler