Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Doğu Trakya’da Mezar Tepelerinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

Oluşturulma Tarihi: 2011

Niteleme Bilgileri

Tür: Kitap

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): YARDIMCI TARİH BİLİMLERİ,

Yazar(lar): YILDIRIM, Şahin (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayın Adı: Doğu Trakya’da Mezar Tepelerinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2011


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Doğu Trakya’da Mezar Tepelerinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
Özet Doğu Trakya, Türkiye’de tümülüs yoğunluğu açısından oldukçadikkat çekici bir bölgedir. Türkiye’de sayısal olarak en fazla tümülüsünbulunduğu bölgedir. Erken Demir Çağından, M.S. III. yüzyıla, yaniRoma Çağı’nın ortalarına kadar uzanan uzun bir zaman dilimi boyuncatümülüsler, Doğu Trakya’da görülen en önemli ölü gömme geleneğiolarak kullanılmışlardır.Doğu Trakya’da tümülüs diye adlandırdığımız bu ölü gömmegeleneği, M.Ö. 1200’le birlikte bölgeye gelen Trak kavimleri ilebaşlamıştır. Bu yeni gelen kavmin kullandığı mezar tepelerinde başlıcaiki tip vardır: Dolmen ve taşlı tepe. Dolmenler ve taşlı tepeler özellikleTrakya’nın dağlık bölgelerinde görülürler. Bu mezar tepelerininkullanımının M.Ö. VIII-VII.. yüzyıllara kadar sürdüğü anlaşılmaktadır.Doğu Trakya tümülüslerinde M.Ö. V. yüzyılın sonundan itibarentaş örgülü mezar yapıları ortaya çıkmaya başlar, M.Ö. IV. yüzyıllabirlikte Trakya tümülüslerinde iki ayrı tip belirginleşmiştir. Makedonyatipi ile, yuvarlak planlı, kubbeli mezar tipi.Doğu Trakya tümülüslerinde taş örgülü mezar yapılarından başkakullanılan mezar tipleri de bulunmaktadır. Bunları çukur mezarlıtümülüsler, içinde lahit bulunan tümülüsler, basit kiremit mezarlıtümülüsler olarak ayırabiliriz.Ayrıca bu çalışmada, Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel’lebaşlayan sistemli tümülüs kazıları ve bölgede bu konu üzerine yapılanbütün kazı ve araştırmalar karşılaştırılarak incelenmiştir.Doğu Trakya’da tespit edilen tümülüsler 1: 400.000 ölçekli haritayabulundukları koordinatlar göz önünde bulundurularak işlenmiş vedönemleri belirlenebilen tümülüsler de haritalarda ayrıca belirtilmiştir.Elde edilen sonuçların istatistiki bir değerlendirmesi de yapılmıştır. Buharita çalışmasıyla Trakya’da bulunan tümülüslerin antik kentlerle veyollarla olan bağlantıları da gözler önüne serilmiştir.
İçindekiler İÇİNDEKİLER:I. Giriş...........................................................................................................1A.Amaç ve Yöntem......................................................................2B.Kapsam ve Sınırlamalar...........................................................3II. Doğu Trakya’nın Kısa Tarihçesi.......................................................6III. Doğu Trakya’nın Tarihi Coğrafyası ve Traklar..........................16A. Trakya......................................................................................16B. Traklar.....................................................................................17IV. Trakya Tümülüslerinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi......................20A. Orta Asya.................................................................................20B. Kafkasya..................................................................................21C. Kuzey Karadeniz.....................................................................22D. Balkanlar.................................................................................241. Tunç Çağı.....................................................................242. Demir Çağı...................................................................253. Klasik, Hellenistik ve Roma Çağları............................33a. Balkanlar’da Klasik, Hellenistik ve Roma Çağları’na Tarihlendirilen Önemli Tümülüsler......361.Vergina Tümülüsü.................................36 2.Kazanluk Tümülüsü...............................37 3. Maltepe Tümülüsü(Mezek)...................38 3. Mezek Kurtkale.....................................38 4. Starosel Tapınak Tümülüsü..................395. Sveshtari Ginina Tümülüsü..................406. Shoushmanets Tümülüsü......................40 7. Griffin Tümülüsü..................................41 8. Otrousha Tümülüsü..............................429. Zhaba Tümülüsü...................................4210.Kotcherinovo Tümülüsü......................43 11. Mikri Doxipara Tümülüsü...................43V. Doğu Trakya Tümülüslerinde Görülen Mezar Tipleri.................45A. Erken Demir Çağı Tümülüslerinde Görülen Mezar Tipleri....461. Dolmenler.....................................................................46a. Tek Odalı Dolmenler........................................47b. Çift Odalı Dolmenler.......................................482. Çukur Mezarlı Taşlı Tepeler........................................50B. Geç Klasik, Hellenistik ve Roma Çağı Tümülüslerinde Görülen Mezar Tipleri..............................................................511. Çukur Mezarlı Tümülüsler...........................................51a. Anakaya’ya Oyulan Çukur Mezarlar................52b. Toprağa Açılan Çukur Mezarlar.......................53c. Taş Örgülü Çukur Mezarlar..............................562. Lahit Mezarlı Tümülüsler.............................................583. Kiremit Mezarlı Tümülüsler.........................................624. Mezarsız Tümülüsler....................................................635. At İskeleti Bulunan Tümülüsler...................................646. Oda Mezarlı Tümülüsler.............................................65 a. Dörtgen Planlı Mezarlar....................................671. Tek Odalı Mezarlar...............................671a. Vize A Tümülüsü....................671b. Pınarhisar İslambey A Tümü..69 1c. Ortaca Tümülüsü.....................70 1d. Askertepe Tümülüsü...............711e. Kırklareli A Tümülüsü............721f. Çataltepe Tümülüsü.................731g. Höyükbayırı Tümülüsü...........741h. Kumtepeler B Tümülüsü.........741i. Naip Tümülüsü........................752. Çok Odalı Mezarlar..............................762a. Kırklareli C Tümülüsü............77b. Yuvarlak (Tholos) Planlılar..............................771. Kırklareli B Tümülüsü..........................782. Eriklice Tümülüsü.................................793. Karakoç Tümülüsü................................804. Akviran Tümülüsü................................815. Batkın A Tümülüsü...............................81VI. Doğu Trakya Tümülüslerinin Dökümü.........................................82A. Doğu Trakya Tümülüslerinin Günümüzdeki Formları...........82B. Doğu Trakya Tümülüslerinin Mülkiyet Durumu....................84C. Doğu Trakya Tümülüslerinin İllere Göre Dağılımı.................85D. Trakya Tümülüslerinin İlçelere Göre Dağılımı.......................85E. Doğu Trakya Tümülüslerinin Yerleşim Konumları................88 1. Trakya Tümülüslerinin Antik Kentler ve Yollarla İlişkisi...89a. Roma Ordu Yolu...............................................89b. Via Egnatia.......................................................89c. Ainos-Hadrianopolis Hattı................................90d. Burgaz-Byzantion Hattı....................................90e. Byzantion-Burgaz Sahil Hattı...........................90f. Apri-Sesthus Hattı.............................................90F. Doğu Trakya Tümülüslerinin Fiziki Durumları.......................91G. Doğu Trakya Tümülüslerinin Tespit ve Tescilleri.................93H. Doğu Trakya Tümülüslerinin Günümüzdeki Yükseklikleri ve Çapları.....................................................................................................94I. Doğu Trakya Tümülüslerinin Dönemleri................................97İ. Doğu Trakya Tümülüslerinin Bilimsel ve Kaçak Kazı Durumları................................................................................................99VII. Doğu Trakya Tümülüs Lokalizasyonu.......................................101A. Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi Tümülüs Lokalizasyonu........101B. Edirne İli Tümülüs Lokalizasyonu........................................101C. İstanbul İli, Çatalca ve Silivri İlçeleri Tümülüs Lokalizasyonu…………………………………………………………112D. Kırklareli İli Tümülüs Lokalizasyonu..................................114E. Tekirdağ İli Tümülüs Lokalizasyonu.....................................122VIII. Değerlendirme ve Sonuç............................................................129IX. Özet........................................................................................................140X. Summary...............................................................................................141Kısaltmalar ve Kaynakça.......................................................................150Teknik Kısaltmalar.....................................................................151Antik Kaynakça..........................................................................151Modern Kaynakça......................................................................151Levha Listesi.Levhalar.Haritalar(Ek Dosya).
Açıklamalar
Haklar
Notlar

KaynakçaZotoviç 1990 M. Zotoviç, “Investigations of Prehistoric Burial Mounds in the Poblacnica Valley and the Genesis of the Early Bronze Age in Western Serbia”, Starinar XL-XLI, 1989-1990, s.78-81.Zuev-Ismagil 1999 V. J. Zuev, R. B. Ismagil, “Skythische Kurgane beim Dorf Gumarovo, südliches Uralvorland = Scythian Kurgans near the Village of Gumarovo, Southern Ural Foothills” Eurasia Antiqua, vol. 5, Mainz, 1999, s.271-294.Yükmen 2000 B. Yükmen, “1998 Yılı Gaziantep, Hatay, Kars İlleri Yüzey Araştırması”, 17. Araştırma Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 24-28 Mayıs 1999, Ankara, Milli Kütüphane Basımevi, Ankara, 2000. s.293-297.Yılmaz 2001 Z. Yılmaz, Kırklareli Müzesi Yündolan C Tümülüsü Kurtarma Kazısı, 11. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu, Milli Kütüphane Basımevi, Ankara, 2001.s.71-77.Young 1960 R. S. Young, “The Campaign of 1955 at Gordion, Preliminary Report”, AJA 64, No 3, s.249-266Young 1981 R. S. Young, “Three Great Early Tumuli”, The Gordion Excavations Final Reports I., University of Pennsylvania, Pennsylvania, 1981.Yılmaz 1997 Z. Yılmaz, “Çakıllı Tümülüsü Kurtarma Kazısı ve Restorasyon Çalışmaları”, VIII. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, Milli Kütüphane Basımevi, Ankara, 1997, s.203-218.Yılmaz 1996b Z. Yılmaz, “Kırklareli Sınırları İçinde Kalan Tümülüsler”, T.Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne, 1996. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Yıldırım 2004 Ş. Yıldırım, “Makedonya kulesi Kurtarma Kazısı 2003”, 14. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu” Nevşehir, 2004, s.243-250.Yılmaz 1996a Z. Yılmaz, Çakıllı Tümülüsü Kurtarma Kazısı, VII: Müze Kurtarma Kazıları Semineri, Kuşadası 1996, Milli Kütüphane Basımevi, Ankara, 1996, s.105-130.Wittke 2006 A.M. Wittke, “Kayaların Efendileri”, Arkeoatlas, Sayı 5, 2006, s.8-24.Yıldırım 2002 Ş. Yıldırım, “Doğu Trakya Tümülüsleri ve Lokalizasyonu”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2002.Webber 2001 C. Webber, “The Alexandrovo Tomb and other Recent Discoveries”, Slingshot 216, July 2001, s.47-50.Voight 2006 M. M. Voight, “Yassıhöyük Başkent Gordion”, Arkeoatlas, Sayı 5, İstanbul, 2006, s.26-46.Venedikov,Gerasimov 1975 I.Venedikov, T. Gerasimov, “Thracian Art Treasures” Sofia-London, 1975.Venedikov 1976 I. Venedikov, “Rock Tombs”, Thracian Monuments I. Thracian Megaliths, Sofia, 1976, s.82-127.Yılmaz 1995 Z. Yılmaz, Düğüncülü Höyük Tepe Tümülüsü, V. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, Milli Kütüphane Basımevi, Ankara, 1995, s.387-415.Yılmaz 1994 Z. Yılmaz, Pınarhisar İslambey A Tümülüsü, IV. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, Milli Kütüphane Basımevi, Ankara,1994, s.165-184.Yıldırım-Işın 2007 Ş. Yıldırım, M. A. Işın, “Askertepe Tümülüsü Kurtarma Kazısı”, Yayımlanmamış Kazı Raporu, Tekirdağ Müzesi Arşivi, 2007.Yılmaz 1999 A. Yılmaz “ Pazırık Kurganlarında Bulunmuş At Koşum Takımları Üzerindeki Hayvan Mücadele Sahneleri.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla, 1999.Yıldırım-Karakaş 2006 Ş. Yıldırım, G. Karakaş, “Edirne Müzeleri ve Örenyerleri, YKY Yayınları, İstanbul, 2006.Homeros “Odysseia”, Çeviren: Azra Erhat, A. Kadir, Can Yayınları, İstanbul, 1992.Homeros “İlyada” Çeviren: Azra Erhat, A. Kadir, Can Yayınları, İstanbul, 1998.Antik Kaynakça Heredotos “Heredot Tarihi”, Çev: Müntekim Ökmen, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1991.Strabon “Geography”, Kitap 7 Bölüm 47, Penguin Classics Translation, London, 1986.Titus Livius “Roma Tarihi”, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1995.Kaynakçada, Archäologischer Anzeiger (AA) 2005, II, 329-399’da verilen yöntem ve kısaltmalar kullanılmıştır.Akman-Özdoğan 1995 M. Akman, M. Özdoğan, “Lalapaşa-Arpalık Mevkii Dolmeni Kurtarma Kazı-Onarım ve Çevre Düzenlemesi”, Yıl Sonu Bilimsel Raporu, Edirne Müzesi Arşivi, s.3-6.Xenephon “Anabasis” (Onbinlerin Dönüşü) Çev: Tanju Gökçöl, Sosyal Yayınları, İstanbul, 1998. Modern KaynakçaArchibald 1998 Z.S. Archibald, “The Odrysian Kingdom of Thrace”, Oxford Monographs Classical Archaeology, Clarendon Press, Oxford, 1998.Akurgal 1995 E. Akurgal “Anadolu Uygarlıkları” Net Turistik yayınlar, İstanbul, 1995.Akman 1998 M. Akman “Die Ausgrabung Der Megalitschen Dolmenlage in Lalapaşa”, Thracian and Phrygians: Problems of Parallelism, Ankara, 3-4 June 1995, METU, faculty of Architecture Press Ankara, 1998, s.65-70.Andronikos 1992 M. Andronikos, “Vergina-The Royal Tombsand the Ancient City”, Athens, 1993.Başaran 2007 S. Başaran, “Ainos(Enez)”, Aktüel Arkeoloji Dergisi, Kasım, 2007, s.58-66.Boardman vd. 1992 J. Boardman, I.E.S. Edwards, E. Sollberger, N.G.L. Hammond, “The Cambridge Ancient History”, Cambridge University Press, Cambridge, 1992.Becks-Thum 2001 R. Becks, D. Thum, “Şehrin Demir Çağı Başlarında Yıkılması, Arkeolojik Açıdan Sonun İrdelenmesi.” Troia, Düş ve Gerçek, Homer Kitabevi, İstanbul, 2001. s.419-424.Yıldırım 2005 Ş. Yıldırım, “The Ikiztepe B Tumulus Salvage Excavation”, IV.th International Thracology Symposium, Alexandroupoli, 2005, s.705-714.Bojkova 1997 A. Bojkova, “Burial Mound Near Kotcherinovo in the Valley of Upper Strouma”, Archaeology in Bulgaria, Vol I, No 1, 1997, s.67-76.Bokovenko 2005 N. A. Bokovenko, “Avrupa İskitleri Üzerinde Asyalı Etkiler” The Institute Of Anatolia & Eurasia Archaeology Of Anatolia & Eurasia Academic Periodical XX 1/2005.Buluç 1993 S. Buluç, “Anadolu’da Kremasyon-Ölü Yakma- Geleneği”, 1992 Yılı Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferansları, Anadolu Medeniyetleri Müzesini koruma ve Yaşatma Derneği, yayın No: 111-2, Ankara, 1993, s.83-101.Delemen 2000 İ. Delemen, “Trakya Tümülüs Kazıları”, Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi, Başak Matbaacılık, Ankara, 2000, s.232-234.Çakan 1984 Ü. Çakan, “Lalapaşa-Hacılar Dolmeni 1984 Yılı Kurtarma Çalışmaları”, Yayınlanmamış Kazı Raporu, Edirne Müzesi Arşivi, 1984, s.1-2.Damyanov 2005 M. Damyanov, “Graves with Circles of Amphorae in the Greek Necropoleis in the Black Sea”, Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, Supplementum IV, 2005, s.214-223.Delemen 2004 İ. Delemen, “Tekirdağ Naip Tümülüsü”, Ege Yayınları, İstanbul, 2004.Dimitrova 2000 D. Dimitrova, “Doktrina v Arkitekturni Pametnitsi ot Balkanite i Mala Aziya”(VI-II V.P.R. Hr.) Starini, 2000, 1, s.44-59.Devries 2006 K. Devries, “Phryg Krallığı Midas’ın Ülkesi”, Arkeoatlas, Sayı 5, İstanbul, 2006, s.40-52.Erzen 1994 A. Erzen, “İlkçağ Tarihinde Trakya”, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1994.Ecsedy 1978 I. Ecsedy, “Some steppic and Aegean Components of the Early Bronze Age in South East Europe”, Thracia Praehistorica, Supplementum Pulpudeva 3. Semaines Philippopolitaines de l’Historie et de la Culture Thrace. Plovdiv, 1978.Fıratlı 1964 N. Fıratlı, Müze Dışı Arkeolojik Faaliyet ve Buluntulara Dair Haberler (5-Trakya’da İncelemeler), İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı 11-12, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yayınları: XXIV, İstanbul, 1964, s.104-112.Filow 1917 B. D. Filow, “Denkmaeler der Thrakischen Kunst”, R M 32, 1917.Ertuğrul 1993 Ö. Ertuğrul, “Ortakçı Tümülüsü Kurtarma Kazısı” Yayımlanmamış Kazı Raporu, Edirne Müzesi Arşivi, 1993.Fol 2005 A. Fol, “The Thracians”, Tangra TanNakRa All Bulgarian Foundation, 2005.Fol, Chichikova vd. 1986 A. Fol, M. Chichikova, T. Ivanov, T. Teofilov, “The Thracian Tomb Near the Village of Svestari”, Svyat Publishers, Sofia, 1986.Gaidukevich 1998 V.F. Gaidukevich, “Das Bosporanische Reich” Berlin, 1971.Georgieva 1998 R. Georgieva, “Burial Rites in Thrace and Phrygia”, Thracians and Phrygians: Problems of Parallelism, Proceeding of an International Symposium on the Archaeology, History and Ancient Languages of Thrace and Phrygia, METU Faculty of Architecture Press, Ankara, 1998, s.61-64.Georgieva 2000 R. Georgieva, “Thracian Burial”, Thracian Ethnology:Problems, Sofia, 1995, s.231-240Georgieva 1995 R. Georgieva, “Des tumuli sans tombes en Thrace”, TRSW: Report on the Third International Symposium on Funeral Archaeology; Co-editor of collection of papers, Expeditio Thracica, No. 1, Sofia, 2000.Gergova 1987 D. Gergova, “Thracian Burial Rites of the Late Bronze and Early Iron Age”, Thracians and Mycenaeans, Leiden-Sofia, 1989, s.231-240.Gimbutas 1977 M. Gimbutas, "The first Wave of Eurasian Steppe Pastoralists into Copper Age Europe", Journal of Indo-European Studies 5: 1977, s.277-338.Hammond 1974 N.G.L. Hammond, “The Tumulus-Burials of Leucas and Their Connections in the Balkans and Northern Greece” The Annual of the British School at Athens, No.69 1974 Athens s.129-144.Gimbutas 1980 M. Gimbutas, "The Kurgan Wave 2 (c.3400-3200 BC) into Europe and the Following Transformation of Culture", Journal of Indo-European Studies 8: 1980, s.273-315.Hoddinott 1981 R. F. Hoddinott, “The Thracians”, Thames and Hudson, 1981.Işın-Özdoğan 2000 M. A. Işın, A. Özdoğan, “Harekattepe Tümülüsü”, 21. Kazı Sonuçları Toplantısı I. Cilt, Milli Kütüphane Basımevi, Ankara, 2000, s.335-348.İvanova 1953 A. P. İvanova, “Art of the Ancient Cities of the Northern Black Sea Litoral” Leningrad 1953.Kabaağaç-Alova 1995 S. Kabaağaç, E. Alova, “Latince Türkçe Sözlük” Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1995.Karageorghis 1967 Vassos. Excavations in the Necropolis of Salamis. I-V, vol 13, Nicosia, 1967.Kenan 1941 R. Kenan, Trakyada Uzun Hacı Höyüğünde Bulunan Eserler, Belleten, Cilt V, Sayı 17-18, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1941, s.45-52.Kansu 1969 Ş. A. Kansu, “Edirne’de Bulunan Dolmenler ve Dikilitaşlar Hakkında Yeni Gözlemler”, Belleten XXXIII, Ankara, 1969, s.577-579.Kansu 1963 Ş. A. Kansu, “Edirne’nin Lalapaşa-Büyünlü Dolmenleri Hakkında İlk Not”, Belleten XXVII, Ankara, 1963, s.491-492.Kinçev 1995 M. Kinçev, “Hadgrobna Mogila(Golyamata Mogila) Do Selo Golyama Detelina, Obştina Radevo” (Çast I), “Marnua-Istok”, Arheologieyski Provibanis, T. 3, Radnevo, 1995 s.35-63.Kitov 1991 G. Kitov, “Forma Sadarganie i Pregnaznackenie na Traciyskite Mogili”, Starini, Journal of Balkan Archaeology, Agato Publishing, Sofia, 1991-1, s.47-56.Kitov 1994a G. Kitov, “Trakiyskite Mogili v Bılgaria”, Godişnik na Departament Arheologia-NBU, m I, 1994a, Sofiya, s.67-85.Kitov 1993 G. Kitov, “Newly-Discovered Equipment and Materials in the Thracian Tumular Necropolis Near Shipka and Sheynovo” Orpheus 3, 1993, s.9-25.Kitov 1999 G. Kitov, “Royal Insignia, Tombs and Temples in the Valley of the Thracian Rullers”, Archaelogia Bulgarica III, 1, 1999, s.1-20.Kitov 2000 “Hellenistik Age Golden Ornaments from Tumuli Near Kazanluk”, Sofia, 2000, s.251-265.Kitov 2003a G. Kitov, “Grobnitsata v Aleksandrovo”, İsvestiya na IM 2 Haskovo, 2003, s.149-174.Kitov 1994b G. Kitov, “The Thracian Mound” Bulletin of the Ancient Orient Museum(BAOM) XV, Sofia, 1994, s.121-147.Kitov, 2001 G. Kitov, “Starosel-Centre Culturel Thrace” Orpheus 11-12, Sofia, 2001-2002, s.6-29.Kitov 2002 G. Kitov, “New Thracian Frescoes from Bulgaria”, Minerva, Vol 13, No. 3 May / June 2002, s.42- 44.Kohler 1980 E.L. Kohller, “Cremations of the Middle Phrygian Period at Gordion”, From Athens to Gordion, The Papers of a Memorial Symposium for Rodney S. Young, University of Pennsylvania, Pennsylvania, 1980, s.65-89.Kitov 2003b G. Kitov, “The Griffin Tumulus”, Academia Litterarum Bulgarica Institum Studiorum Thracicorum, Thracia XV Serdicaee MMIII, Sofia, 2003, s.303-312.Leshtakov-Borisov 1995 K. Leshtakov, B. Borisov, “Nadgrobna Mogila IV ot Rannata Bronzova Epoha V Zemlishteto na Selo Golyama Detelina, Obştina Radnevo”, “Maritsa-Iztok” Arheologiçeski Prouçvaniya T.3, Radnevo 1995. s.9-34.Leshtakov 1994 K Leshtakov., “ Chronology and Cultural Identification of the Early Tumular Graves from Dolno Sachrane Village Near Kazanluk”, Annuarie de L’Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski” Faculte D’Histoire-Studia Arhaeologica, Tome I, Sofia, 1994.Liddel-Scott 1975 H.G. Liddel, R. Scott, “Greek-English Lexicon”, Seventh ed., (Oxford 1888) 1975.Mansel 1938 A. M. Mansel, “Trakyanın Kültür ve Tarihi”, Resimli Ay Matbaası Şirketi İstanbul, 1938.Mansel 1944 A. M. Mansel, Vize’de Bulunan Maskeli Miğfer, Belleten, Cilt VIII, Sayı 30, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1944, s.165-183.Mansel 1940 A. M. Mansel, “Trakya Hafriyatı”, Belleten, Cilt 4, Sayı 13, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1940, s.90.Mansel 1943 A. M. Mansel “Trakya-Kırklareli Kubbeli mezarları ve Sahte Kubbe ve Kemer Problemi”, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1943.Mansel 1995 A. M. Mansel, “Ege ve Yunan Tarihi”, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1995.Mihailov 1972 G. Mihailov, “Trakite”, Sofia, 1972.Marazov vd. 1998 I. Marazov, A. Fol, M. Tacheva, I. Venedikov “Ancient Gold: The Wealth of the Thracians”, 1998, s.82.Minns 1913 E.U. Minns, “Scythian and Greeks”, Cambridge, 1913.Nagler 1970 A. Nagler, “Kurgane der Mozdok-Steppe in Nordkaukasien”, Espelkamp, 1996.Mikov 1913 V. Mikov, “Predistoricheski Selishta i Nachodki v Bulgaria” Sofia, 1933.Ögel 1991 B. Ögel, “İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi” TTK Basımevi, Ankara 1991.Onurkan 1988 S. Omurkan, Doğu Trakya Tümülüsleri Maden Eserleri, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1988.Nikolov-Georgiev 1970 B. Nikolov, V. I. Georgiev, “Arheologia”, 12, Sofia, 1970.Özdoğan 2000b M. Özdoğan, “Taşlıcabayır Kazısı”, Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi, Başak Matbaacılık, Ankara, 2000, s.158-159.Özbek-Erdal 2000 M. Özbek, Y.S. Erdal, Harekattepe Tümülüsünden çıkarılan Kral İskeleti, 15. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Milli Kütüphane Basımevi, Ankara, 2000, s.78.Özdoğan 2000a M. Özdoğan, “Marmara Bölgesi Yüzey Araştırması”, Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi, Başak Matbaacılık, Ankara, 2000, s.308-313.Öztürk 1998 Ö. Öztürk, Hayrabolu Hacıllı Köyü Tekhöyük Tümülüsü Kurtarma Kazısı, 8.Müze Kurtarma Kazıları Semineri, Milli Kütüphane Basımevi, Ankara, 1998, s.381-391.Özfırat 2001 A. Özfırat, “Doğu Anadolu Yayla Kültürleri: M.Ö. II. Binyıl”, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2001Özdoğan-Akman 1992 M. Özdoğan, M. Akman, “1990 Yılı Trakya ve Marmara Bölgesi Araştırmaları”, IX. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara, 1992, s.405-423.Papadopoulos vd. 2007 J. K. Papadopoulos, L. Bejko, S.P. Morris, “Excavations at the Prehistoric Burial Tumulus of Lofkend in Albania: A Preliminary Report for the 2004-2005 Seasons”, American Journal of Archaeology (AJA) 111, 2007, s.47-105.Parzinger 2002 H. Parzinger, “Bemerkungen zum frühen Tierstil zwischen Kuban, Indus und Kuban”, TÜBA-AR V (2002), s. 33-53.Parzinger vd. 2003 H. Parzinger, V. Zajbert, A. Nagler, A. Plešakov, “Der Große Kurgan von Bajkara” Studien zu Einem Skythischen Heiligtum, Archäologie in Eurasien Band 16,Deutsches Archäologisches Institut-Eurasien-Abteilung, Verlag Philip von Zabern- Mainz am Rhein, 2003.Pavel 1985 O. Pavel, “The Birth of Greek Civilization”, Pica Pica Press, Alberta, 1985.Roosevelt 2006 C. H. Roosevelt, “Anıtsal Mezarlık Bintepeler”, Arkeoatlas, Sayı 5, İstanbul, 2006, s.116-123.Rabadjiev 1995 K. Rabadjiev, “The Thracian King’s Tomb(An Attempt at a New Interpretation)”, Annuaire de L’universite de Sofia, St. Kliment Ohridski, Faculte de Histoire-Studia Archaeologica, Tome 2, 1995, s.115-134.Rousseva 2000 M. Rousseva, “Thracian Cult Architecture”, Jambol, 2000.Sagona 2004 A. Sagona, “Social Boundaries and Ritual Landscapes in Late Prehistoric Trans-Caucaus and Higjland Anatolia, Ancient Near Eastern Studies” Supplement 12, Peeters 2004 s.475-538.Shishlina 2004 N.I. Shishlina, North-West Caspian Sea Steppe: “Environment and Migration Crossroads of Pastoral Culture Population During the Third Millennium BC, Inpact of the Environment on Human Migration in Euroasia”, Kluwer Academic Publishers Amsterdam 2004 s.91-106.Sayar 1996 M. H. Sayar, Doğu Trakya’da Epigrafi ve Tarihi Coğrafya Araştırmaları 1995, XIV. Araştırma Sonuçları Toplantısı, I.Cilt, Milli Kütüphane Basımevi, Ankara, 1996, s.107-110.Sivas 2007 T. Sivas, “Frigler ve Frig Uygarlığı”, Friglerin Gizemli Uygarlığı, YKY, İstanbul, 2007, s.9-14.Sayar 2006 M. H. Sayar, “ Trakya Kavşaktaki Durak” Arkeoatlas, Sayı: 5, İstanbul 2006, s.162-167.Stoyanov 1997 T. Stoyanov, “Early Iron Age Tumular Necropolis Sboryonovo”, Historical Museum Isprih, Sofia, 1997.Stratan-Vulpe 1977 I. Stratan, A. Vulpe, “Der Hügel von Susan”i, in PZ, 52 (1977), s.28-60.Tarasova 1980 N. Tarasova, “Primitive Art”, The Hermitage, St. Petersburg, 2003, s.228-235.Talbert 2000 R. J. A. Talbert, “Barrington Atlas Of The Greek and Roman World”, Princeton University Press, 2000.Theodossiev 2000 N. Theodossiev, “North-Western Thrace from the Fifth to First Centuries BC”, BAR International Series 859, Oxford, 2000.Theodossiev 2007 N. Theodossiev, “Ancient Thrace during the First Millennium BC” Trakya’ya Adlarını Verenler: Traklar Sempozyumu, Edirne 2007(Baskıda), Tonçeva 1980 G. Tonçeva, “Necropole Tumulaire Pres du Village Belogradec du VIIe S. AV. N. EPE” Academia Litterarum Bulgarica, Thracia, V, Serdicae, 1980.Triandaphyllos 1980 D. Triandaphyllos, “Les Monuments Megalithiques En Thrace Occidentale”, Pulpudeva IV Semaines Philippolitaines de l’histoire et de la culture thrace, Plovdiv, 1980, s.145-163.Triandaphyllos 1995 D. Triandaphyllos, “Thrace-Region of Eastern Macedonia and Thrace” Athens Academy Distinction, Athens, 1995, s.35-97.Triandaphyllos vd. 2005 D. Triandaphyllos, D. Terzopoloy, “Aμάξες Kαι Kαυςειε Nεκρον Tυμβο Tης Mικρης Δοξιπας-ζωνης Tου Δημου Kυπρινου”, Tο Aρχαιολογικο Eργο Στη Mακεδονια Kαι Στη Θράκη, ΘEΣΣAΛONIKH, 2005, Tsetshkhladze 1998 G. R. Tsetshkhladze, “Who Built the Schytian and Thrakian Royal and Elite Tombs.”, Oxford Journal Archaeology 17(1), 1998.Tsetshkhladze 2005 G. R. Tsetshkhladze, “İskit ile Thrak Kral ve Seçkin Mezarlarını Kim İnşa Etti?” Karadeniz’in Tarih ve Arkeolojisi Üzerine, Ege Yayınları, İstanbul, 2005. (Yukarıdaki Makalenin Türkçesidir.)Vasileva 1980 Dafina Vasileva “A Propos du tombeau thrace pres de Kazanlak”, Thracia III, Sofia, 1980.Vasileva 2005 D. Vasileva, “Trakiyskite Grobnidsi Arhitekturno-Metriçno Izledvane”, Sofiyski Universitet “Sr. Kliment Ohridski” Istoriçeski Fakultet, Kaledra Arheologia, Serdicensis Supplumentum III, Sofia, 2005.Vassileva 1994 M. Vassileva, “Phrygian Tumuli an Argument for Thracian-Phrygian Kindship” Sethopolis: Burial Tumuli in the South East of Europe. First International Symposium Kazanlak, Veliko Tarnovo, 1994, s.63-67.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31467
 • Online
  • Ziyaretçi: 181
  • Üye: 0
  • Toplam: 181

Detaylı İstatistikler