Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Niyazi Berkes’in Eserlerinde Türk Devrimi

Oluşturulma Tarihi: 2011

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): YARDIMCI TARİH BİLİMLERİ,

Yazar(lar): ELOĞLU, Ezgi (Yazar),

Emeği Geçen(ler): AYTEPE, Oğuz (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayın Adı: Niyazi Berkes’in Eserlerinde Türk Devrimi Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2011


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Niyazi Berkes, Türk Devrimi, Çağdaşlaşma, Laiklik\r\nNiyazi Berkes, Turkish Revolution, Laicism, Secularizm\r\n
Özet Niyazi Berkes, sosyoloji alanından ziyade toplumun modernleşmesi ve dönüşümünü\r\nkonu alan çalışmalar yapmıştır. Berkes, Türkiye’nin son iki yüz yılını toplumsal, ekonomik,\r\nsiyasal boyutlarıyla ele almış, böylelikle Türk düşünce hayatında yerini almış ve bilime\r\nönemli katkılarda bulunmuştur.\r\nCumhuriyetin kurulmasını, Türk devrimini, laikliğin tüm kurumlarda yansımasını\r\nbizzat yaşamış ve bu süreci yakından gözlemleme imkanı bulmuş olan Niyazi Berkes,\r\ngörüşleri çerçevesinde dönemin olaylarını tahlil etme ve olayları anlama çabası içersine\r\ngirmiştir. Türkiye’de gerçekleşen siyasal olaylara bizzat yaşamış bu olayları konu alan\r\nçalışmalar yapmıştır. Bu nedenle Türk tarihiyle ilgilenen okuyucuların başvuracağı ilk\r\ndüşünürler arasındaki yerini almıştır.\r\nAraştırmamızda, Atatürk devrimlerini bizzat yaşamış ve toplumsal yapıyı çok iyi\r\nbildiğini düşündüğümüz, Türkiye’nin en önemli sosyologlarından ve öncülerinden biri olan ve\r\naynı zamanda tarihçi bakış açısıyla bu kırılma döneminin tahlilini yapan Niyazi Berkes’in\r\ngörüşlerine yer verilmiştir. Bu çalışmada da söz konusu bilim adamının sosyoloji alanında\r\nyaptığı araştırmalardan ziyade tarihçi kimliğini ön plana çıkaran çalışmaları üzerinde\r\ndurulmuştur.\r\nBu tez, Niyazi Berkes’in Türk devrimi hakkındaki temel görüşleri ve Türk devrimiyle\r\nbağlantılı olarak laiklik ve batıcılık kavramlarını ele almıştır. Bunu yaparken Osmanlı\r\ndönemine ve II. Meşrutiyet dönemi fikir akımlarına yer verilmiştir. Buradaki amaç Berkes’in\r\nbelirttiği gibi devrimlerin daha sağlam bir şekilde tahlilini yapmak olmuştur. Bu nedenle\r\nOsmanlı’nın son dönemi III. Selim’den itibaren Türk devrimine kadar olan bölüme de detaylı\r\nbir şekilde yer verilmiştir.\r\nAraştırma, eleştirel olmaktan ziyade daha çok kavramsal niteliktedir. Niyazi Berkes’in\r\ngörüşlerine yer verilirken bu düşüncelerin doğruluğu, veya diğer bilim adamları tarafından\r\nkabul edilip edilmediği sorgulanmamaktadır. Genel anlamda Niyazi Berkes’in konu\r\nhakkındaki görüşlerine odaklanılmaya çalışılmıştır.
İçindekiler İÇİNDEKİLER\r\nÖZET………………………………………………………………………………………i\r\nABSTRACT……………………………………………………………………………….ii\r\nÖNSÖZ…………………………………………………………………………………...iii\r\nİÇİNDEKİLER…………………………………………………………………………..v\r\nKISALTMALAR ………………………………………………………………………..vii\r\nGİRİŞ ……………………………………………………………………………………..1\r\n1. İhtilal, İnkılap, Devrim Kavramları……………………………………………...1\r\n2. Dünyayı Etkileyen İki Devrim; Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi…………...3\r\nBİRİNCİ BÖLÜM: ANA HATLARIYLA OSMANLI MODERNLEŞMESİ\r\n1. Osmanlı’da İlk Modernleşme Çabaları………………………………………. 8\r\n2. Yeni Osmanlılar ve I. Meşrutiyet Dönemi……………………………………...15\r\n3. II. Meşrutiyet ve İttihat Terakki Dönemi…………………………………….....21\r\n4. II.Meşrutiyet Dönemi Fikir Hareketleri………………………………………...24\r\na. Osmanlıcılık………………………………………………………………..24\r\nb. İslamcılık…………………………………………………………………...25\r\nc.Türkçülük…………………………………………………...........................26\r\nd. Adem-i Merkeziyetcilik……………………………………………………31\r\ne.Batıcılık……………………………………………………………………..33\r\nİKİNCİ BÖLÜM: ATATÜRK DÖNEMİ FİKİR HAREKETLERİ\r\n1. Cumhuriyet Dönemi Öncesi Türk Aydınları……………………………………35\r\n2. Mustafa Kemal’in de İçinde Bulunduğu Askeri Kadronun Eğilimleri………….42\r\n3. Türk Devrimi…………………………………………………………………….48\r\na.Türk Devrimi’nin Amacı ve Niteliği……………………………………...48\r\nb. Türk Devrimi’nin Diğer Devrimlerle Etkileşimi…………………………54\r\nc. Türk Devrimi ve Laiklik…………………………………………….........57\r\nÜÇÜNCÜ BÖLÜM: NİYAZİ BERKES\r\n1.Niyazi Berkes’in Düşünce Biçimi ve Etkilendiği Fikir Akımları…………………62\r\n2.Niyazi Berkes’in Bakış Açısıyla Türk Modernleşme Çabaları……………………67\r\na.Osmanlı Modernleşmesi’nin Niyazi Berkes Tarafından Değerlendirilmesi..67\r\nb.Niyazi Berkes’in Bakış Açısıyla Fikir Akımları…………………………....85\r\nc. Ziya Gökalp ve Namık Kemal……………………………………………..90\r\n3.Niyazi Berkes’in Devrim Hakkındaki Görüşleri…………………………………...98\r\na.Niyazi Berkes’in Eserlerinde; İhtilal, İnkılap, Devrim Kavramları………...98\r\nb. Niyazi Berkes Eserlerinde Devrim………………………………………..102\r\nc. Atatürk’ün Devrimcilik İlkesi…………………………………………….105\r\n4. Türk Devrimi……………………………………………………………………...109\r\na.Niyazi Berkes’in Eserlerinde Türk Devrimi……………………………….109\r\nb.Türk Devrimi ve Batılılaşma………………………………………………129\r\nc. Türk Devrimi ve Laiklik…………………………………………………..132\r\nSONUÇ……………………………………………………………………………………..141\r\nKAYNAKÇA………………………………………………………………………………146\r\nEKLER……………………………………………………………………………………...158\r\n
Açıklamalar
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 221
  • Üye: 0
  • Toplam: 221

Detaylı İstatistikler