Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Âdil Yargılanma Hakkı Bakımından Türkiye’de Askerî Mahkemelerin Durumu ve Geleceği: Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Bir İnceleme

Oluşturulma Tarihi: 2010

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): HUKUK,

Yazar(lar): GEDİK, Hüseyin (Yazar),

Emeği Geçen(ler): OĞUZ, Arzu (Danışman),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayın Adı: Âdil Yargılanma Hakkı Bakımından Türkiye’de Askerî Mahkemelerin Durumu ve Geleceği: Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Bir İnceleme Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2010


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Adil Yargılanma Hakkı, Askeri Mahkemeler,
Özet ÖZET \r\nBu çalışmada, âdil yargılanma hakkı, askerî mahkemeler yönünden, \r\nkarşılaştırılmalı olarak üç bölüm hâlinde ele alınmıştır. İlk bölümde, âdil yargılanma \r\nhakkı, AİHM kararları ve öğretideki görüş ve yayınlar çerçevesinde incelenmiştir. \r\nİkinci bölümde, Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Rusya Federasyonu, \r\nİngiltere ve ABD askerî mahkemeleri, âdil yargılanma hakkının ölçüleri olarak kabul \r\nedilen ilkeler çerçevesinde, en önemli karşılaştırmalı hukuk uygulaması olan işlevsel \r\ndenklik ilkesi göz önünde tutularak incelenmiştir. Üçüncü bölümde, Türk Askerî \r\nMahkemeleri âdil hakkı yönünden ele alınmış; son bölümde ise çalışma sonrası \r\nvarılan sonuçlara ve çözüm önerilerine yer verilmiştir.\r\n
İçindekiler İÇİNDEKİLER \r\nKısaltmalar Listesi……………………………………………………………………………iii \r\nÖnsöz…………………………………………………………………………………………iv \r\nÖzet…………………………………………………………………………….……………...v \r\nGiriş……………………………………………………………………………………………1 \r\n \r\nBİRİNCİ BÖLÜM \r\n ÂDİL YARGILANMA HAKKI………………………………10 \r\n1. Yasayla Kurulmuş Bağımsız ve Tarafsız Mahkeme………………………..14 \r\na. Yasayla Kurulmuş Mahkeme……………………………………………...14 \r\nb. Bağımsız Mahkeme………………………………………………………...15 \r\nc. Tarafsız Mahkeme………………………………………………………….20 \r\n2. Masumiyet (Suçsuzluk) Karinesi……………………………………………...28 \r\n3. Alenî Yargılanma (Açık Duruşma) Hakkı…………………………………….32 \r\n4. Hakkaniyete Uygun Yargılanma ve Savunma Hakkı………………………35 \r\n5. Makûl Sürede Yargılanma Hakkı………………………………………….….41 \r\n \r\nİKİNCİ BÖLÜM \r\nÂDİL YARGILANMA HAKKI VE ASKERİ MAHKEMELER:\r\nKarşılaştırmalı Hukuk Açısından Durum \r\n1. Almanya ………………………………………………………………….…46 \r\n2. Fransa…………………………...………………………….…………….…50 \r\n3. Hollanda ……………..……………………………………………………..56 \r\n4. İspanya …………………………………...……………….…….……….…60 \r\n5. İtalya…………………………………….…………….…………….…….…66 \r\n6. Rusya Federasyonu………………………………………………………..71 \r\n7. İngiltere………………………………...………….…………………..…….75 \r\n8. ABD …………………………….…………………….………....………..…85 \r\n9. Değerlendirme………………………………………………………………95\r\nÜÇÜNCÜ BÖLÜM \r\nÂDİL YARGILANMA HAKKI VE ASKERİ MAHKEMELER: \r\nTürkiye’deki Durum ve Gelişmeler \r\n \r\n1. Tarihi Gelişim……………………………………………..……………….…98 \r\n2. Askerî Mahkemelere Yönelik Eleştiriler…………………..….………..…101 \r\n3. Gelişmeler…………………...………...……………….…..…………….…106 \r\n4. Âdil Yargılanma Hakkı Yönünden Mevcut Durum………..……………..115 \r\na. Bağımsız ve Tarafsız Mahkeme Yönünden………………………..115 \r\nb. Masumiyet (Suçsuzluk) Karinesi Yönünden…………….………….117 \r\nc. Alenî Yargılanma (Açık Duruşma) Hakkı Yönünden………………119 \r\nd. Hakkaniyete Uygun Yargılanma ve Savunma Hakkı Yönünden…119 \r\ne. Makul Sürede Yargılanma Hakkı Yönünden……………………….121 \r\n \r\n \r\n \r\nSONUÇ .………………………………………………………………….………….……123 \r\nÖNERİLER.……………………………………………………………………….….……129 \r\nKAYNAKÇA……………………………………………………………….…….…………136 \r\n\r\n
Açıklamalar
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31566
 • Online
  • Ziyaretçi: 77
  • Üye: 0
  • Toplam: 77

Detaylı İstatistikler