Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Performans değerleme sistemi ve bir örnek şirket incelemesi

Oluşturulma Tarihi: 2009

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Diğer

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): DEMİR, Vildan (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ARSLAN, Halil Bader (Danışman),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2009


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Performans değerleme sistemi ve bir örnek şirket incelemesi
Özet Günümüzde işletmelerin yaşanan teknolojik gelişmeler, artan uluslararası rekabet ve kültürel ve sosyal değişimler karsısında en önemli kaynakları olan insan’ ı en iyi Şekilde değerlendirmeye yönelik çabaları yoğunluk kazanmıştır. İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda gelişmelere ayak uydurmak isteyen isletmeler yeni stratejiler geliştirmekte, yeni kalite ve yönetim sistemlerine geçiş yapmaktadırlar. Böylece işletme performansı ve verimliliğini arttırarak rekabet avantajı sağlayabilmektedirler. İnsan kaynakları fonksiyonlarından biri olan performans değerleme kavramı, hem firmalar hem de işgörenler açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kavramın dahil edildiği Performans Yönetimi Sistemi, firmaların uygulama yöntemine göre farklılık göstermekle birlikte aynı amaca hizmet etmektedir. Yöneticilerle çalışanlar arasındaki iletişim ve yönetim süreçlerine odaklanan performans yönetimi sistemi, bir organizasyonda performans planlandığı, yönetildiği, rehberlik edildiği, adil ve doğru olarak değerlendirildiği zaman yüksek motivasyonu sağlayan bir iş ortamı yaratacağını kabul eder. Bu nedenle, performans değerleme, performans yönetimi sisteminin bir aşaması olarak düşünülmelidir. Bu çalışma; performans değerleme kavramını teorik açıdan değerlendirmek ve bu bağlamda örnek bir Şirket uygulamasını incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
İçindekiler İçindekiler Özet …………………………………………………………………………… I Abstract ……………………………………………………………………………….. II Teşekkür ………………………………………………………………………………. III İçindekiler ………………………………………………………………….. IV Tablolar ve Şekiller Listesi ……………………………………………. VII i.Giriş ………………………………………………………………………… 1 BÖLÜM 1:PERFORMANS DEĞERLEME SİSTEMİ 1. Performans, Performans Yönetim Sistemi Ve Performans Değerleme Kavramı ........ …….. 4 1.1.Performans Kavramı ve Tanımı .............................................................................. …….. 4 1.2.Performans Yönetim Sistemi ................................................................................... …….. 6 1.3.Performans Değerleme Kavramı .............................................................................. …….. 8 2. PERFORMANS DEĞERLEME SiSTEMiNiN AMAÇLARI VE KULLANIM ALANLARI ................................................................................................................................. ……. 12 2.1. Yönetsel Kullanım .............................................................................................. ……. 14 2.2. İşgöreni Geliştirmeye Yönelik Kullanım ............................................................. ……. 14 2.3. Araştırmaya Yönelik Kullanım ................................................................................ ……. 15 3. PERFORMANS DEĞERLEME SÜRECİ ............................................................. ……. 16 3.1. Performans Kriterlerinin Belirlenmesi ............................................................... ……. 17 3.2. Performans Değerleme Standartlarının Belirlenmesi ....................................................... 19 3.3. Performans Değerleme Periyotlarının Belirlenmesi ............................................ ……. 21 3.4. Performans Değerlemecilerin Eğitimi ................................................................. ……. 22 3.5. Yönetici ve işgörenlere Bilgi Verilmesi .............................................................. ……. 23 4. DEĞERLEMECİLERİN BELİRLENME MODELLERİ ........................................ ……. 24 4.1. Yöneticilerce Değerleme .................................................................................... ……. 25 4.2. Özdeğerleme (Kişinin Kendikendini Değerlemesi) .............................................. ……. 27 4.3. Takım Arkadaşlarınca (Eşitlerce) Değerleme ...................................................... ……. 28 4.4. Astlarca Değerleme ............................................................................................. ……. 29 4.5. Müşterilerce Değerleme ....................................................................................... ……. 31 4.6. Bilgisayarlı Değerleme ....................................................................................... ……. 32 4.7. 360 Derece Performans Değerlendirme ............................................................. ……. 34 4.7.1. Sistemin Tanımı ve Amacı……………………………………………………….......... 35 4.7.2. 360 Derece Performans Sisteminin işleyişi………………………………………........ 38 4.7.3. Sistemin Olumlu ve Olumsuz Yönleri………………………………………………… 42 4.7.3.1. Sistemin Olumlu Yönleri……………………………………………………….. …… 42 4.7.3.2. Sistemin Olumsuz Yönleri……………………………………………………… …… 43 5. DEĞERLEME SONUÇLARININ KONTROLÜ………………………………..……… 44 5.1. Gos Eğrisi…………………………………………………….…………………..… …… 46 5.2. Halo Etkisi………………………………………………………………………..… …… 47 6. DEĞERLEMEDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR………………………………...…….. 49 6.1. Tolerans-Katılık (Aşırı Hoşgörü- Yetersiz Hoşgörü)……………………………....…….. 49 6.2. Ortalama Eğilimi…………………………………………………………………..……… 49 6.3. Yakın Zaman Etkisi …………………………………………………………….…........... 50 6.4. Benim Gibi Benden Farklı……………………………………………………….………. 51 6.5. Pozisyondan Etkilenme …………………………………………………………..……… 52 6.6. Kontrast Etkisi………………………………………………………………….…........... 52 6.7. Bilgilendirme Yetersizliği…………………………………………………….….... …… 53 7. PERFORMANS DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ KULLANILDIĞI İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI 7.1. Eğitim ihtiyacının Tespiti ................................................................... ………………….. 54 7.2. Ücret Yönetiminde Performans Değerlendirme Sisteminin Kullanımı ... …………......... 55 7.3. Kariyer Yönetimi Ve Performans Değerlendirme……………………………….. …... 56 BÖLÜM 2: PERFORMANS DEĞERLEME YÖNTEMLERİ ................................ …… 57 1. İkili karşılaştırma ve Sıralama Yöntemi .................................................................. ….... 58 2. Grafik Değerleme Yöntemi ................................................................................... …… 61 3. Derecelendirme ve Puanlama Yöntemi ................................................................. …… 62 4. Kritik Olay Yöntemi ………………………………………………………………… …… 63 5. Değerleme Merkezi Yöntemi………………………………………………………… …… 65 6. Takım Bazlı Performans Değerleme Yöntemi……………………………………… …… 66 7. Hedeflere Göre Değerleme Yöntemi………………………………………………… …… 68 7.1. Hedeflere Göre Yönetimin Avantajları………………………………….…........... …… 71 7.2. Hedeflere Göre Yönetimin Dezavantajları……………………………………….. …… 72 BÖLÜM3: PERFORMANS DEĞERLEME SİSTEMİNDE ÖRNEK ŞİRKET İNCELEMESİ: BORUSAN OTO ANKARA 1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı…………………………………………………………… 74 2. Araştırmanın Tekniği…………………………………………………………………. …… 74 3.Şirket Hakkında Bilgi………………………………………………………………….. …… 75 4. Borusan Oto Ankara’da Performans Değerleme Sistemi…………………………………… 77 4.1.Performans Değerlendirme Süreci………………………………………………….……... 80 4.2.Performans Değerlendirmesi Aşamasında Yaşanan Sorunlar…………….............. …… 82 4.3.Performans Değerlendirmesi Sonuçlarından Yararlanma…………………………. …… 83 ii.SONUÇ……………………………………………………………………………… 84 EKLER………………………………………………………………………………… 86 iii.KAYNAKÇA…………………………………………………………………......... 88
Açıklamalar
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31566
 • Online
  • Ziyaretçi: 127
  • Üye: 0
  • Toplam: 127

Detaylı İstatistikler