Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nde devlet politikalarının kadının iş hayatına etkilerinin karşılaştırılması

Diğer Başlık: Comparison of the influence of national policies on working women in people's Republic of China and Turkish Republic

Oluşturulma Tarihi: 2010

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): HARPUTLU, Zeynep (Yazar),

Emeği Geçen(ler): OKAY, Bülent (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doğu Dilleri ve Edebiyatları (Sinoloji) Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2010 Yayınlandığı Sayfalar: 105s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Kadın statüsü, Çin'de kadın, Türkiye'de kadın, çalışan kadınlar, devlet politikaları (kadına yönelik), Women's status, women in China, women in Turkey, working women, national policies regarding women


Özet

ÖZET Günümüzde çok hızlı gelişen ve geleceğin iki çok önemli ülkesi olarak gösterilen Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti bu başarısını hem kadınlarına hem de erkeklerine borçludur. Bu nedenle de toplumsal cinsiyet kavramının ve eşitliğinin tüm dünyada önem kazandığı bu yüzyılda her iki ülke de kadına haklarını koruyabilmek adına önemli çalışmalarda bulunmaktadır. Bu çalışmalar devletin bizzat koyduğu ve yürüttüğü kanun ve kurallarla olduğu kadar uluslararası kuruluşlar ve anlaşmalar ile sivil toplum örgütlerince de desteklenmektedir. Bu çalışmada devlet tarafından yapılan düzenleme ve yeniliklerin kadını ne derece ve nasıl etkilediği Çin ve Türk kadının geçmişten günümüze geçirdiği aşamalar göz önüne alınarak incelenmiştir. Elde edilen bilgiler ve veriler ışığında, insanlık tarihinin ilk çağlarından beri anasoyluluktan ataerkil bir toplum yapısına geçen dünyada kadının genel olarak ikincil planda ya da yok sayıldığı bir düzende yaşadığı görülmektedir. Geleneksel Çin ve Türk toplumlarında da kadınlar ataerkil bir düzende yaşamışlardır. Ancak, 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nin 1923’te Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ile kadının erkekle eşit olması konusunda cesaretli adımlar atılmıştır. Böylece kadın evden çıkmayı başarmış ve eğitimde, iş hayatında, siyasette ve diğer pek çok alanda erkekle birlikte yer almaya başlamıştır. Ancak zamanla politikaların her zaman beklenen sonuçları veremediği ortaya çıkmıştır. Kadının devlet tarafından desteklenmesine rağmen bugün her alanda erkekle eşit koşullardan yararlanamaması ve özellikle iş hayatına katılımının da düşük olması bazı sorunların var olduğunun bir göstergesidir. Gerek kadınların bilinçli olmamaları gerekse erkek egemen toplum yapısının ve karar organizmalarının erkeklerden oluşması kadının iş hayatında geri kalmasına neden olan etkenlerden bazılarıdır. Ayrıca bugün yasaların gerçek hayatta tam olarak uygulanamadığı ve ataerkil zihniyetin tam olarak yok edilemediği gerçeği ortaya çıkmaktadır. Kadının kendine yapışan rollerden kurtulması birden bire olamayacağı gibi erkeğin de bunu kabullenmesi zaman alan ve alacak bir durumdur. Ancak toplumsal cinsiyet eşitliği bu noktaya gelmişken bunu daha ileriye taşımak hem kadının hem de erkeğin en büyük görevlerindendir. Bu da yine devlet desteği ve uygulamaları ile sağlanabilir. ABSTRACT People’s Republic of China and Republic of Turkey as two countries developing fast at present and considered as two significant countries of future owe this success to their both female and male citizens. For this reason, in this century that gender mainstreaming and equality gained importance, both countries carry out valuable activities in order to protect women’ rights. These activities are conducted by state via law and regulations and supported by international instutions and agreements as well as non-governmental organizations. In this study, the extent to which the regulations and innovations conducted by state influenced women has been examined through the changes Chinese and Turkish women have experienced from the past to present. In the light of information and data obtained, it is understood that from the earliest times of history in the world when society changed from matrilinearity to patriarcy, woman lived in the secondary place or not considered as an individual in general. In traditional Chinese and Turkish societies, women have lived in a partriachal society system. However, with the establishment of People’s Republic of China in 1949 and Republic of Turkey in 1923, couregous steps have been taken for the equality between woman and man. Therefore, woman could get out of the house and has started to take a place in education, working life, politics and many other fields in social life together with men. Nevertheless, in time it has been understood that policies may not always give the expected results. The fact that women still can not benefit from equal opportunites with men despite the support of state and the low rate of employment of women shows that there are some problems. As women are not conscious of their rights and decision makers are male might be some of the reasons why women are left behind. Furthermore, it is seen that laws regarding women can not be applied completely in real life and patriarchal mentality has not be abolished yet. As women can not be freed of traditional roles all of a sudden, it takes and will take time for men to accept women’s rights, too. However, as some steps about gender equalityhave been taken already, it is women’ and men’ responsibility to carry it further. This can be achieved by again state’s support and practice.


İçindekiler

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ..............................................................................................................................ii KISALTMALAR..............................................................................................................iv İÇİNDEKİLER...................................................................................................................v GİRİŞ...............................................................................................................................vii I. ÇİN’DE KADIN 1.1. Geleneksel Çin Toplumunda Kadın........................................................................1 1.2. 1949’dan Sonra Çin Kadını ..................................................................................12 1.3. 1980’den Günümüze Çin Halk Cumhuriyeti’nde Kadına Yönelik Devlet Politikaları ve Kadının İş Hayatı...........................................................................15 1.3.1. Kadın ile ilgili Yasa ve Düzenlemeler.........................................................20 1.3.2. İlgili Kurumlar ve Alınan İdari Tedbirler....................................................24 1.3.3. Politikaların Kadının İş Hayatına Yansıması..............................................28 II. TÜRKİYE’DE KADIN 2.1. Geleneksel Türk Toplumunda Kadın...................................................................37 2.2. Cumhuriyet Dönemi Türk Kadını........................................................................43 2.3. 1980 Sonrası Türkiye Cumhuriyeti’nde Kadına Yönelik Devlet Politikaları ve Kadının İş Hayatı.............................................................................................. ...48 2.3.1. Kadın ile ilgili Yasa ve Düzenlemeler................................................... ....49 2.3.2. Kurumlar ve Alınan İdari Tedbirler...........................................................54 2.3.3. Politikaların Kadının İş Hayatına Yansıması.............................................59 III. DEĞERLENDİRME 3.1. Çin ve Türkiye’de Devlet Politikalarının Kadının İş Hayatına Etkileri..............65 SONUÇ.............................................................................................................................73 ÖZET................................................................................................................................81 İNGİLİZCE ÖZET...........................................................................................................83 KAYNAKÇA...................................................................................................................85 EKLER.............................................................................................................................96


AçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 123
  • Üye: 0
  • Toplam: 123

Detaylı İstatistikler