Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Evlilik programlarında hegemonik erkekliğin inşası, temsili ve ataerkil söylem

Diğer Başlık: The construction and representation of hegemonic masculinity and patriarchal discourse in marriage type reality shows

Oluşturulma Tarihi: 2012

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): YAŞIN DÖKMEN, Zehra (Tez Danışmanı), RENKMEN, Mert Seymen (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji (Psikoloji) Anabilim Dal Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2012 Yayınlandığı Sayfalar: 136s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Hegemonik erkeklik, ataerkillik, eleştirel söylem analizi, Hegemonic masculinity, patriarchy, critical discourse analysis


Özet

Özet
  Bu  çalışmada,  Türkiye  televizyonlarında  son  yıllarda  oldukça  popüler  olan
evlendirme  programlarında  sergilenen  erkeklik  temsili  ve  inşasıyla  birlikte  baskın
olarak  kullanılan ataerkil  söylem  incelenmiştir. Araştırmanın  çıkış noktası, etkili bir
iletişim aracı olan medyada hegemonik erkekliğin ve ataerkilliğin ne şekilde  temsil
ve inşa edildiği sorusudur. 
  Çalışmanın  veri  kaynağını  2008  yılından  beri  yayınlanan  Su  Gibi  adlı
evlendirme  programı  oluşturmaktadır.  Söz  konusu  program  bir  hafta  boyunca
kaydedilmiş,  ardından  konuşmalar metne  dökülerek  bir  nitel  veri  analizi  programı
aracılığıyla  incelenmiş,  profeminist  bir  yaklaşımla  eleştirel  söylem  analizine  tabi
tutulmuştur.
  Özellikle  toplumsal  güç  dengesizliklerine  ve  iktidar  ilişkilerine  odaklanan
eleştirel söylem analizi aracılığıyla program boyunca kadın ve erkek sunucu, aktif ve
yarı‐aktif katılımcılar  tarafından  tutarlı bir şekilde  sergilenen ataerkil  söylem ve bu
söylem aracılığıyla  inşa ve  temsil eden erkekliğe  ilişkin yorumlarda bulunulmuştur.
Bu söyleme karşı çıkma amacıyla kullanılan araç dahi ataerkil söylem olmaktadır. 
  Çalışmanın sonucunda, istisnaların bulunmasına karşın hegemonik erkekliğin
ve  ataerkil  söylemin  sunumunda  bütün  katılımcılar  arasında  bir  uzlaşı  olduğu  ve
program çerçevesinde tanımlanan “ideal/evlenilecek erkek”in büyük ölçüde Türkiye
için geçerli olan hegemonik erkeklik normlarıyla örtüştüğü sonucuna varılmıştır.
 
 
Summary
  In  this  study,  an  analysis  is  conducted  to  reveal  the  representation  and
construction of hegemonic masculinity through patriarchal discourse in a marriage‐
type  reality  show which has been  growing more popular  since  2008.  The  starting
point of the research  is the question of how hegemonic masculinity and patriarchy
are represented and constructed through media.
  Data source of the research is the show titled Su Gibi, which has been aired
on  a  national  TV  channel  since  2008.  The  show  is  recorded  for  a  whole  week.
Afterwards it is transcribed and analysed via a qualitative data analysis programme
through a pro‐feminist perspective using critical discourse analysis.
  The patriarchal discourse  consistently used and  reproduced by  female and
male, active and semi‐active participants of the show was analysed through critical
discourse  analysis,  which  focuses  primarily  on  social  power  relations  and
imbalances  in  these  relations.  It  is  revealed  that  even  the  tool  to  reject  the
patriarchal discourse is just a lower level of the same patriarchal discourse.
  At  the  end  of  the  analysis  procedure,  even  though  there  exists  some
exceptions,  a  consensus  on  the  presentation  of  hegemonic  masculinity  and
patriarchal  discourse  is  revealed.  Another  result  acquired  through  the  analysis  is
that consistent with the literature, the ideal male marriage partner and hegemonic
masculinity norms in Turkey are parallel.


İçindekiler

İçindekiler
 
I. Giriş ........................................................................................................................... 7
I.1. Toplumsal Cinsiyet  ............................................................................................ 11
I.1.i  Erkek, Erkeklik, Erkeksilik Kelimelerinin Anlamları ..................................... 14
I.1.ii Toplumsal Cinsiyet Açısından Erkeklik Kavramı  .......................................... 17
I.1.iii Erkeklik Çalışmaları .................................................................................... 21
I.1.iv Psikoloji Literatüründe Erkeklik Araştırmaları ........................................... 25
I.1.v Türkiye’de Erkeklik Çalışmaları ................................................................... 30
I.1.vi Profeminizm  ............................................................................................... 35
I.2. Söylemler ve Toplumsal Cinsiyet  ...................................................................... 39
I.2.i Dilde ve söylemdeki toplumsal cinsiyet  ....................................................... 39
I.3. Toplumsal Cinsiyet ve Medya Araştırmaları  ..................................................... 42
I.4. Amaç  ................................................................................................................. 47
II. Yöntem  ................................................................................................................... 49
II.1. Örneklem / Veri Kaynağı  .................................................................................. 50 
II.2. Verinin toplanması .......................................................................................... 53
II.3. Analiz ............................................................................................................... 54
II.4.i Söylem analizi ............................................................................................. 56
II.4.ii Post‐Modernizm ve Sosyal İnşacılık  ........................................................... 61
II.5 Bağlam .......................................................................................................... 65
III. Bulgular ve Tartışma  .............................................................................................. 67
III.1 Katılımcıların Kendilerine İlişkin Anlatıları  ....................................................... 69
III.2 Katılımcıların bir adaya talip olma gerekçeleri  ................................................ 77
III.3 Cinsiyet rolleri  .................................................................................................. 79
III.4.i Erkek Rolleri ............................................................................................... 80
III.4.ii Kadın rolleri  ............................................................................................... 99
Sonuç  ........................................................................................................................ 116
Kaynakça .................................................................................................................. 120
Özet  .......................................................................................................................... 135
Summary .................................................................................................................. 136


AçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31566
 • Online
  • Ziyaretçi: 149
  • Üye: 0
  • Toplam: 149

Detaylı İstatistikler