Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türkiye'de çevrenin siyasallaşması: Yeşiller Partisi deneyimi

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2002

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_CREATORS: DURU, Bülent (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:

BROWSE_DETAIL_DOI: 10.1501/0001589

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/1421/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER: http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/1421/2038.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Mülkiye Dergisi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2002 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 236 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: XXVI BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 179-200 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_IDENTIFIERS: issn:1305-9971


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS yeşil hareket, çevrecilik, yeşiller partisi, yeni toplumsal hareketler, çevreci düşünce
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAbacıoğlu, Asuman (1993) "Yeşil Hareket'te Siyasal Kirlenme Yaşanıyor", Cumhuriyet Dergi (S.396, 24 Ekim): 6, 7.Ağaçkakan (1995), "SOS Akdeniz Bürosundan S.O.S. Akdeniz Derneğine" (S.23-24, Nisan): 34, 35.Altay, Cemil (1993), "Yeşil Politika", Ağaçkakan (S.5, Ocak): 11.Anadol, Kemal (1991), Daha Yeşil Daha Mavi Bir Dünya İçin: Termik Santrallere Hayır (Ankara: V Yayınları).Apaçe, Özgül (2000), Yeşillerin Dünya Macerası (http://www.deepnot.com/gundem_62.asp).Atauz, Akın (1993), "Yeşiller Nereye? Çevre Duyarlılığı Nereye? Biz Nereye?", Ağaçkakan (S.6 Şubat): 16, 17.Atauz, Akın (1994), "Çevreci Hareketlerin Türkiye'yi Sarsmayan On Yılı", Birikim (S.57-58, Ocak-Şubat): 17-22.Bjeduğ, Murat, (1990), "Yeşiller Partisi'nin İlk Kurultayının Ardından Eleştirel Kolaj Eskizleri", Birikim (S.14, Haziran): 76-77.Bjeduğ, Murat (1993), "Narsizm Üreten Kof Bir Totem: Ör-güt", Ağaçkakan (S.14, Kasım-Aralık): 30.Bjeduğ, Murat (1994a), "Ör-güt Bahsi", Ağaçkakan (S.15, Ocak-Şubat): 23-24.Bjeduğ, Murat (1994b), "Tartışmaya Çağrı: Minör Kimliklerden Majör Kimliğe", Ağaçkakan (S.17-18, Mayıs-Haziran): 7.Bjeduğ, Murat (1996), "Yeşilin Siyaseti Siyasetin Yeşili", Ağaçkakan (S.28, Mart-Nisan): 16.Bora, Tanıl, İsmail Kayhan (1987), "Allı Yeşilli Geliyorlar", Yeni Gündem (S.68, 21-27 Haziran): 11-18.Bora, Tanıl (1989), "80'lerde Yeşil Hareket: Salonlardan Sokaklara", Sokak (S.19, 31 Aralık): 20, 21.Bora, Tanıl (1990), "Yeni Toplumsal Hareketlere Dair Notlar", Birikim (S.13, Mayıs): 49-53.Bora, Tanıl (1993), "Avrupa'da Yeşil Hareketin Bunalımı ve Türkiye'de 'Yeşillik' ", Ağaçkakan (S.5, Ocak): 6.Çelik, Seral (1988), "Yeşil Parti Kuruluyor: Kim Olursan Ol Gel", 2000'e Doğru (S.24, 5-11 Haziran): 31.Demirağ, Dilaver (1989), "Yeşiller Partisi'nde Ayrılan Yollar: Fundiler Realoslara karşı", 2000'e Doğru (Haziran): 29.Duru, Bülent (1995), Çevre Bilincinin Gelişim Sürecinde Türkiye'de Gönüllü Çevre Kuruluşları, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Ankara: A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü)Danış, Timur (1994), Cumhuriyet Dergi, "Nükleer Enerji mi? Hayır Teşekkürler" (S.437, 7 Ağustos): 8, 9.Duygulu, İsmail (1993), "Türkiye'de Yeşiller ve Yeşil Hareket Üzerine", Ağaçkakan (S.5 (Ocak): 12.Emek, Y. Savaş (1993), "Yeşiller Nereye ?: Tabii ki Selçuklu Sultanlarının ya da Endüstriyalist Barbarlığın Yanına Değil", Ağaçkakan (S.5, Ocak): 13, 14.Ergen, Melih (1987), "Yeşiller: Neden ve Nasıl Bir Parti", Yeni Gündem (S.66, 7-13 Haziran): 38-39.Ertuğ, Celal (1988), "Çevre", Mülkiyeliler Birliği Dergisi (S.98 Ağustos): 4.Ergen, Melih (1991), "Yeşiller ve Resmi Çevreciler", Güneş (25.3.1991).Ertuğ, Celal (1993), "Yeşillerden Ne Haber?", Ağaçkakan (S.15 Ocak): 5.Ergen, Melih (1994), Yeşiller Partisi'nin Olmayan Tarihi (İzmir: Ege).Ertuğ, Celal (1995), "Talihi Olmayan Yeşiller Partisinin Tarihi", Ağaçkakan (S.23-24, Nisan): 16-18.Ertuğ, Celal (1996), "Yeşiller Nereye Yürüyor?", Ağaçkakan (S.28, Mart-Nisan): 29, 30.Gökdağ, Dursun (1994), "Ortaöğretim Programlarında Çevre", Cogito (S.2, Güz): 45-59.Gönül, Tayfun (1990), "Yeşil Ev", Sokak (S.12, 25 Mart): 28.Keleş, Ruşen ve Can Hamamcı (1993), Çevrebilim (Ankara: İmge).Künar, Arif (1992), "Nükleer Balayı Selamet mi? Lanet mi?", Ağaçkakan (S.1, Eylül 1992): 8-13.Öz, Esat (1989), "Dünya'da ve Türkiye'de Çevre Koruma Hareketinin Gelişimi: Çevre Koruma Derneklerinden Siyasal Partilere", Türkiye Günlüğü (S.3, Haziran): 27-34.Özalp, Fenni (1990), "Çevreci misin, Yeşil misin?", Yüzyıl (23 Eylül): 46.Özbek, Erol (1986), "Biz Zaten Ölmüşüz", Yeni Gündem, (S.13, 2-8 Haziran 1986): 26, 27.Soysal, Demet (1993), "Medya ve Yeşiller", Ağaçkakan (S.5 Ocak): 17.Şimşek, Melda Cinman (1993), Yeşiller (İstanbul: Der Yayınları).Timur, Nesrin (1994), "Geçen Ayın Yorumu: Bütüncül Parti Toplantısı", Ağaçkakan (S.17-18, Mayıs-Haziran): 4.Yılmaz, Ali Kemal (1989), "Yeşiller Partisi Dar Boğazda: Hangi Alternatif", Sokak, (S.9, 22 Ekim): 24.Yeşiller Partisi Program ve Tüzüğü, (1988) (Ankara).


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 31567
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 226
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 226

LINK_STATS